Zaterdag 22 oktober 2016

Apple versus FBI

In Silicon Valley is een grote privacy discussie aan de gang. Zo wilde de Amerikaanse inlichtingendienst FBI onlangs dat Apple de encryptie (versleuteling) van een iPhone van een terrorist zou kraken. Apple weigerde dit omdat het bang was dat de privacy van alle gebruikers van de iPhone hierdoor in het geding komt. Inmiddels heeft de FBI zonder Apple’s hulp de iPhone gekraakt en is de rechtszaak tussen de twee partijen van de baan.

FBI

Het is goed mogelijk dat de FBI de rechtszaak is gestart om een precedent te creëren. Dit betekent dat een gerechtelijke beslissing als leidraad of richtsnoer dient in een vergelijkbaar geschil. Met een precedent kan de FBI leveranciers dwingen om beveiligingsmaatregelen in hun producten op verzoek te verzwakken. Wanneer de FBI in het gelijk gesteld zou zijn dan kan je de gevolgen raden. Het is goed mogelijk dat dan niet alleen de FBI medewerkingsplichten kan afdwingen, maar ook opsporingsinstanties in andere landen zoals Nederland, Duitsland of China kunnen dan medewerkingsplichten afdwingen. Het gevolg hiervan is dat consumenten weten dat de overheid kwetsbaarheden toevoegt aan de software en zij kunnen dan hun vertrouwen verliezen in de veiligheid van software. De angst om bespioneert te worden door de overheid is dan ook zeker aanwezig bij de consument.

Tegenwoordig gebruiken politici en veiligheidsdiensten steeds vaker terrorisme en criminaliteit als redenen om de versleuteling van data te beperken. In Nederland wordt al tijden gewerkt aan een vernieuwing van de Wet Computercriminaliteit. Deze nieuwe wet zal de politie de bevoegdheid geven om zelf computers te hacken.

Nederland

Encryptie wordt steeds meer toegepast door bedrijven, burgers en de overheid om de vertrouwelijkheid en integriteit van hun communicatie en opgeslagen data te beschermen. Dit is heel belangrijk voor het vertrouwen in digitale producten, diensten en voor de Nederlandse economie. Maar encryptie vormt een belemmering voor opsporings-, inlichtingen- en veiligheidsdiensten wanneer bijvoorbeeld criminelen of terroristen hiervan gebruik maken. Gelukkig heeft het kabinet op 6 januari 2016 uitgesproken dat zij het op dit moment niet wenselijk vindt om beperkende wettelijke maatregelen op te nemen ten aanzien van de ontwikkeling, de beschikbaarheid en het gebruik van encryptie binnen Nederland. Eén van de taken van het kabinet is de veiligheid waarborgen en strafbare feiten opsporen. Hierbij onderstreept het kabinet de noodzaak tot rechtmatige toegang tot gegevens en communicatie. Tegelijkertijd ziet het kabinet ook dat sterke encryptie van belang is voor de veiligheid op internet, ter ondersteuning van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van burgers, voor vertrouwelijke communicatie van overheid en bedrijven en voor de Nederlandse economie.

Toekomst

Toch is het met de oplossing door de FBI niet afgedaan. De discussie tussen bedrijven als Apple en inlichtingendiensten zullen door blijven gaan. Vele andere techbedrijven, zoals Facebook, Microsoft en Google, steunen Apple. De techbedrijven zullen hun versleuteling blijven verbeteren, terwijl de inlichtingendiensten deze blijven kraken en politici de druk blijven opvoeren. Inmiddels loopt er alweer een nieuwe zaak. De zaak is deze keer tussen Apple en het Amerikaanse ministerie van Justitie over een iPhone van een drugsdealer. De rechter steunt Apple en noemde de eis onpraktisch en overdreven. Deze uitspraak is gunstig voor Apple maar de FBI is hiertegen in beroep gegaan, dus het is afwachten wat de toekomst brengt!

 Bronnen:

 

(74)