Woensdag 27 juli 2016

Cel voor eigenaar websites met ‘wraakporno’

Dit gebeurde in april 2015 in de VS. Een internetondernemer had meerdere websites geopend waarop mensen naaktfoto`s van hun ex konden plaatsen, ook wel wraakporno genoemd. Wanneer de slachtoffers wilden dat hun foto en hun privégegevens eraf werden gehaald, moesten ze een bedrag van maximaal 350 dollar betalen. De internetondernemer verdiende zo tienduizenden dollars. Als één van de eersten werd hij hiervoor vervolgd.

Wraakporno

De Officier van Justitie in de VS gaf aan dat de websites illegaal waren. Door de maker was namelijk geen toestemming gevraagd aan de gefotografeerden om hun foto’s op de website te publiceren. Hij verdiende zijn geld door de slachtoffers te chanteren. De rechter was het hier mee eens en hij nam het daarnaast hoog op dat de persoonsgegevens en het Facebookprofiel van de slachtoffers vermeld werden.

Redelijk belang

Hoe zou de zaak in Nederland gelopen zijn? Hier valt het publiceren van foto’s onder het portretrecht. Volgens artikel 21 van de Auteurswet mag je een portret niet openbaar maken wanneer een redelijk belang zich tegen de openbaarmaking verzet. In deze zaak is er zeker sprake van een redelijk belang. Het gaat hier om een belangenafweging tussen het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht op privacy. De meeste mensen willen hun naaktfoto namelijk niet op het internet terugzien en zeker niet met hun naam en overige gegevens erbij.

Naast de foto`s spelen ook de NAW-gegevens een rol. NAW-gegevens staat voor naam, adres en woonplaatsgegevens. Door die erbij te vermelden, worden de slachtoffers op de foto’s nog sneller herkend en kan dit vervelende gevolgen hebben voor hun reputatie. In het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (hierna: EVRM) staan de grondrechten. Twee hiervan zijn in dit geval belangrijk. Dit zijn het recht op privacy (artikel 8 EVRM) en het recht op vrijheid van meningsuiting (artikel 10 EVRM). De rechter moet deze rechten tegen elkaar afwegen. Wat weegt zwaarder: het recht om je mening te uiten door de foto’s op het internet te publiceren of het recht op privacy van het slachtoffer? In deze casus zal het recht op privacy van het slachtoffer boven het recht op vrijheid van meningsuiting gaan, omdat het niet in het publieke belang is dat deze foto’s en persoonsgegevens op het internet worden gepubliceerd.

Chantage

Ten slotte is er nog het vraagstuk van de chantage. Dit is strafbaar op grond van artikel 318 van het Wetboek van Strafrecht en wordt dan afdreiging genoemd.

Zo zie je maar. Je denkt in eerste instantie dat dit alleen maar kan in de VS. Maar er zitten toch een heleboel aspecten aan deze zaak die ook in het Nederlandse recht worden bestraft. Een soortgelijk geval kan zich in de toekomst in Nederland voordoen en dan zal de rechter beide belangen moeten afwegen.

Wat is er in de VS gebeurd met de internetondernemer? Hij is veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf! Dat is best fors naar onze maatstaven. Wanneer hij in Nederland gestraft zou worden op grond van afdreiging, zou hij ten hoogste 4 jaar gevangenisstraf krijgen. Een wet op het gebied van wraakporno is er nog niet. Die is er wel in Duitsland en Israël en is in voorbereiding in Engeland.

Bronnen:
Nu Tech

NOS journaal  

(132)