Woensdag 29 juni 2016

Chantal tegen Facebook Nederland

Wraakporno is iets wat in de toekomst helaas steeds vaker op het internet zal voorkomen. De Amsterdamse rechtbank deed op 25 juni 2015 voor het eerst in Nederland uitspraak in een zaak die ging over wraakporno. De zaak speelde tussen Chantal (het slachtoffer) en Facebook.

Facebook

Wat was er gebeurd? Iemand had op Facebook een nepaccount gemaakt en daarop een filmpje gezet. In dit filmpje was te zien hoe Chantal haar toenmalige vriend oraal bevredigde. Deze persoon had het filmpje ook in verschillende berichten naar haar vrienden en familie gestuurd. Chantal wilde er achter komen wie haar dit had aangedaan, aangezien haar toenmalige vriend het niet was. Facebook stelde dat het account was verwijderd en dat het bedrijf er geen gegevens meer van had. Chantal was het hier niet mee eens en spande een zaak aan.

Aanstootgevende inhoud

Er zijn omstandigheden waaronder een provider de plicht heeft om gegevens te verstrekken aan een slachtoffer. Dit geldt zeker voor een provider van UGC (User Generated Content) zoals Facebook, die invloed uitoefent over wat via het medium wordt verspreid. Deze invloed oefent Facebook uit door richtlijnen bekend te maken, voorwaarden te stellen aan personen die een account aanmaken en door wel of niet in te grijpen wanneer ongepaste of aanstootgevende inhoud wordt geplaatst. Daarnaast is deze plicht tot het verstrekken van gegevens volgens de rechter sterker, als een anonieme persoon uitingen doet via de provider en die persoon alleen door het verstrekken van de gegevens door de provider te vinden is. In deze zaak kan dan ook worden aangenomen dat Facebook de plicht heeft de gevraagde gegevens aan Chantal te verstrekken en dat facebook onrechtmatig handelt door dit niet te doen. Het bedrijf stelt echter dat de gegevens al verwijderd zijn en dat het dus onmogelijk is deze te verstrekken. Chantal geeft echter aan dat, toen het filmpje is geplaatst, deze een aantal keer aan Facebook is gerapporteerd. Het beleid van Facebook is dat in zulke gevallen de informatie wordt bewaard en dat het bedrijf contact zoekt met degene die de ongepaste inhoud heeft geplaatst.

Zorgvuldig

De rechter oordeelde dat Facebook niet zorgvuldig genoeg is geweest. Ze konden namelijk niet voldoen aan de plicht tot het verstrekken van de gegevens van degene die onrechtmatig tegen Chantal heeft gehandeld.. Hierdoor hebben ze op hun beurt óók onrechtmatig gehandeld tegenover Chantal. De rechter oordeelde dat het minste wat van Facebook kon worden verwacht, was dat het bedrijf alles zou doen om de gegevens te vinden. Mochten deze niet meer zijn te vinden, dan komt er een onafhankelijk onderzoek.
Het bedrijf heeft na eigen onderzoek volgehouden dat het de gegevens niet heeft. Beide partijen kiezen nu samen een onafhankelijke deskundige die dit moet controleren.

Toekomst

Na veel moeite van Chantal lijkt het er voorlopig op dat ze niks meer  te weten komt over de persoon die haar dit allemaal heeft aangedaan. Dit geeft aan hoe voorzichtig we moeten zijn met wat we op het internet zetten, zeker als het over anderen gaat.

Bronnen:
http://tweakers.net/nieuws/103914/facebook-moet-persoonsgegevens-van-maker-wraakporno-overhandigen.html

http://www.nu.nl/internet/4075647/facebook-moet-gegevens-verstrekken-slachtoffer-wraakporno.html

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2015:3984

(87)