Woensdag 22 juni 2016

Controle over jouw persoonsgegevens

Als je online bijvoorbeeld kleren bij een webwinkel bestelt, moet je jouw gegevens invullen. Dat is heel normaal. Maar zonder dat je het doorhebt vertel je de webwinkel eigenlijk heel veel over jezelf. Je voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer en bankrekeningnummer: allemaal gegevens die jou direct of indirect kunnen identificeren. Zulke gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Omdat deze gegevens veel over jou kunnen zeggen is er wetgeving om te zorgen dat de gegevensverwerkers, bijvoorbeeld de webwinkel, wel goed met je persoonsgegevens omgaan. Daarnaast geeft de wet jou rechten die je kan gebruiken om controle te houden over je persoonsgegevens. De wet die dit allemaal regelt is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet is niet altijd van toepassing. Er kan alleen een beroep op worden gedaan als de persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk geautomatiseerd verwerkt worden. Als je op het internet je gegevens invult is deze wet dus van toepassing. Ook kan de wet gebruikt worden als je gegevens  opgeslagen zijn in een bestand met andere gegevens en deze gegevens op een bepaalde manier geordend zijn, bijvoorbeeld alfabetisch. Je kunt hierbij denken aan een (niet digitaal) archief.

Rechten

Zoals hiervoor al even aan bod kwam, geeft de Wbp jou rechten om je persoonsgegevens te controleren. Als eerste heb je recht om geïnformeerd te worden door de verwerker (de webwinkel)  voordat die jouw persoonsgegevens verwerkt. Er moet geïnformeerd worden over de identiteit van de verwerker en over het doel van de verwerking. Daarnaast moet de verwerker soms extra informatie verstrekken, die nodig is om jou een zorgvuldige en behoorlijke verwerking te garanderen. Bij de ‘identiteit van de verwerker’ is niet voldoende dat alleen de naam wordt opgegeven: ook vereist is een adres, telefoonnummer of emailadres waarop de verwerker te bereiken is.
Daarnaast heb je het recht om de verwerker af en toe te vragen welke persoonsgegevens deze van jou verwerkt. De webwinkel moet hiervan dan een volledig overzicht geven, in begrijpelijke vorm en met een omschrijving van het doel van de verwerking. Vervolgens kan je vragen om deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Dit kan als de gegevens onjuist zijn, als ze voor het doel van de verwerking onvolledig zijn, als ze niet ter zake dienend zijn, of als ze in strijd zijn met een wet.
Als jouw gegevens worden verwerkt voor commerciële of liefdadige doeleinden, dan kan je je daar bij de verwerker altijd tegen verzetten. De verwerking van die gegevens moet dan meteen stopgezet worden.
Mocht de verwerker niet meewerken, dan kun je dit afdwingen door naar de rechter te stappen.

Nu ken je een aantal rechten die de Wbp jou biedt om jouw persoonsgegevens te beschermen.

Bronnen:
Wet bescherming persoonsgegevens

(67)