Donderdag 6 oktober 2016

Het hoe en wat van crowdfunding

Crowdfunding is hot. Deze nieuwe vorm van financieren maakt het mogelijk om via het internet een groot publiek aan te spreken dat samen een project kan financieren. Maar wat houdt crowdfunding nu precies in?

Wat is crowdfunding?

Crowdfunding is een vorm van financieren waarbij op het internet gezocht wordt naar investeerders of donateurs voor een bepaald project. Het onderwerp van een crowdfunding project kan sterk uiteenlopen; het platform Kickstarter kent onder meer de categorieën food, design, film & video, publishing en technology.

Het grote voordeel van crowdfunding is dat het vinden van investeerders via het internet plaatsvindt. Hierdoor is het mogelijk om ontzettend veel mensen over de hele wereld te bereiken. Een ander voordeel is de lage drempel voor investeerders en donateurs. De meeste platforms maken investeringen of donaties al mogelijk vanaf €1,00/$1,00!

Welke soorten crowdfunding zijn er?

Er zijn vier vormen van crowdfunding:

1. De donatievorm. Hierbij doneert iemand een bedrag zonder dat hier iets tegenover staat. Deze vorm wordt veel gebruikt voor goede doelen. Vaak wordt de donateur via e-mail op de hoogte gehouden van de vordering van het project.

2. De ‘sponsoring and reward based’-vorm. Bij deze vorm staat er tegenover de donatie wel een (niet-financiële) tegenprestatie, die vaak bestaat uit een exemplaar van het eindproduct.

3. De ‘loan based’-vom, de lening. Bij deze vorm leen je de projectstarter een bepaald bedrag zodat hij met het totaalbedrag zijn project kan uitvoeren. Na afloop betaalt de projectstarter het geld weer terug, inclusief een vooraf afgesproken rentepercentage.

4. De ‘equity based’-vorm. Hierbij krijg je als investeerder in ruil voor je investering één of meerdere aandelen in het bedrijf van de projectstarter.

Wat zijn de risico’s?

Het investeren in crowdfundingprojecten is echter niet zonder risico. Een uitzending van de tekenfilmserie Southpark wijst ons op het feit dat er geen toezicht is op de uitvoering van crowdfunding projecten, waardoor er een aantal risico’s op de loer liggen.

Crowdfunding platforms hebben waarborgen gecreëerd die de risico’s een beetje verkleinen. Bij de meeste crowdfunding platforms wordt het geld pas aan een projectstarter vrijgegeven zodra er een streefbedrag is behaald. Halen ze dit streefbedrag niet, dan krijgen de investeerders hun geld terug.

Ook is het van belang om op de kleine lettertjes te letten. Veel crowdfunding platforms geven in de algemene voorwaarden aan dat zij geen garantie bieden dat jouw geld ook daadwerkelijk wordt gebruikt voor het project waarvoor het is ingezameld.

Hoe krijg ik mijn geld terug?

Bij het donatiemodel is er sprake van een schenkingsovereenkomst, bij de andere vormen van crowdfunding gaat het om wederkerige overeenkomsten. Bij een wederkerige overeenkomst hebben beide partijen, dus zowel de investeerder als de projectstarter, verplichtingen. Jij als investeerder moet het geld beschikbaar te stellen en de projectstarter heeft als tegenprestatie dat hij het geld met rente terugbetaalt of de aandelen beschikbaar stelt.

Als de projectstarter deze verplichting niet nakomt, kun je nakoming hiervan afdwingen. Het is alleen de vraag of dit het wel waard is; het inschakelen van rechtsbijstand of een advocaat is niet goedkoop en het kost vaak meer dan het relatief kleine bedrag dat geïnvesteerd is.

Een ander probleem is dat het bij crowdfundingprojecten vaak gaat om opstartende bedrijfjes die weinig kapitaal hebben. De kans is groot dat er dan ook niets meer te halen valt indien een bedrijf failliet is gegaan.

Al met al heeft het niet veel zin om de nakoming van zo’n verplichting af te dwingen. Het is erg kostbaar en de kans is groot dat er niets te halen valt. Let daarom goed op bij het selecteren van een crowdfunding project, voor je jouw geld hiervoor beschikbaar stelt!

Ben je benieuwd naar de risico’s en gevolgen in een concreet geval? Lees dan ook ons artikel Crowdfunding: 100 miljoen dollar voor een digitaal ruimteschip?

Bronnen:
http://www.crowdfunding.nl/wat-is-crowdfunding-2/
https://www.kickstarter.com/about?ref=nav
https://www.gofundme.com/tour/
http://southpark.cc.com/full-episodes/s18e01-go-fund-yourself

(91)