Wat doet het Europese Hof van Justitie?

Het Europese Hof van Justitie is opgericht in 1952 en is gevestigd in Luxemburg. Het Hof ziet erop toe dat de Europese wetgeving juist wordt toegepast. Deze wetgeving dient namelijk in alle landen hetzelfde te worden toegepast, zodat het voor de werking van het recht niet uitmaakt in welke lidstaat van de Europese Unie (EU) je woont. Dit noemen ze harmonisatie van het recht.

Het Hof van Justitie is één van de rechtsprekende instanties van de Europese Unie. Het Hof is bevoegd om uitspraak te doen in zaken waarbij Europese wet- en regelgeving centraal staat. Samen met het Gerecht en het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie maakt het Hof van Justitie deel uit van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Het Hof van Justitie bestaat uit één rechter uit elk EU-land, in totaal 28 rechters, en 11 advocaten-generaal. De rechters en advocaten-generaal worden in onderlinge overeenstemming door de regeringen van de EU-landen benoemd. Beide worden benoemd voor een periode van 6 jaar en na 6 jaar is hernoeming mogelijk.

De advocaten-generaal staan het Hof bij en geven het Hof een onpartijdig en onafhankelijk advies in aangewezen zaken. Zo’n advies wordt een ‘conclusie’ genoemd.

De Europese Commissie kan een procedure bij het Hof van Justitie starten als één van de lidstaten de Europese regels niet goed handhaaft. Ook andere instellingen van de Europese Unie en de lidstaten kunnen vragen aan het Hof voorleggen. Dit is bijvoorbeeld mogelijk als lidstaten de verplichtingen niet nakomen die hen door het Europese recht zijn opgelegd of als een instelling van de Europese Unie het nalaat om een bepaald besluit te nemen.

Daarnaast is het voor de nationale rechters mogelijk om het Hof van Justitie om uitleg van Europese wet- en regelgeving te vragen, de zogenaamde prejudiciële vraag. Op deze manier kan het Hof de juiste uitleg van de regel geven, om te voorkomen dat landen het Europese recht op verschillende manieren uitleggen. Een prejudiciële uitspraak is namelijk bindend, wat inhoudt dat de lidstaten verplicht zijn om de uitleg van de regel te volgen.

Bronnen:
https://www.europa-nu.nl/id/vg9obtulslrn/hof_van_justitie_van_de_europese_unie
https://www.europa-nu.nl/id/vih4fh21hjrz/hof_van_justitie_onderdeel_europees_hof
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_nl.htm

(0)