Dinsdag 22 november 2016

De do’s en dont’s van drones

De prijs van een drone is de afgelopen jaren enorm afgenomen, voor een paar tientjes kan je al een drone kopen, ze gaan als warme broodjes over de toonbank. Maar het vliegen met een drone kan niet alleen heel leuk zijn, het kan ook heel gevaarlijk zijn. Rond Schiphol zijn er al meerdere incidenten geweest met drones. Je mag niet zomaar overal vliegen met een drone, er zijn (verouderde) regels, deze blog legt je uit wat wel en niet mag. In een volgende blog worden de regels over het filmen met een drone uitgelegd, daarin komt onder andere de privacywetgeving aan de orde.

Particulier of bedrijfsmatig

Er zijn meerdere regelingen omtrent het vliegen met een drone. Zo wordt er onderscheid gemaakt tussen bedrijven en particulieren. Er zijn ook speciale regels voor leden van een modelvliegclub. Onderstaande beschrijving van de wetgeving is van toepassing op particulieren die niet lid zijn van een modelvliegclub. Let op, ga niet met je eigen privé-drone vliegen voor een bedrijf, je valt dan niet meer onder de regeling voor particulieren en kan strafbaar zijn.

De regels voor particulieren staan in de Regeling modelvliegen:

1 –  Je mag alleen vliegen bij daglicht en je moet de gehele vlucht goed zicht hebben op de drone
2 – Je mag niet boven aaneengesloten bebouwing vliegen, dit betekent dat je in een woonwijk bijvoorbeeld niet boven de huizen mag vliegen
3 – Boven de openbare weg mag je ook niet vliegen, tenzij het een weg in een 30 km zone is of een weg in een 60 km zone buiten de bebouwde kom
4 – Hoger dan 120 meter boven de grond of het water mag je niet vliegen. De verwachting is dat eind 2016 deze regel wordt aangepast naar 50 meter

Verboden gebieden

Op de site van het kadaster kan je een kaart vinden waarop staat waar er gevolgen mag worden en waar niet (https://kadata.kadaster.nl/dronekaart/). In sommige gebieden is het namelijk verboden om je drone op te laten stijgen. Rond vliegvelden en helihavens geldt bijvoorbeeld een algemeen verbod. Daarnaast zijn er gebieden waar een beperking geldt: militair oefengebied en laagvlieggebieden. Voor de laagvlieggebieden geldt dat je tijdens het vliegen met je drone iemand bij je moet hebben die met je meekijkt. Als je een vliegtuig of helikopter ziet aankomen dan moet je gelijk de drone aan de grond zetten. Voor militaire oefengebieden geldt een wat lastige regeling die niet blijkt uit de dronekaart op de site van het kadaster. Sommige gebieden zijn namelijk alleen in het weekend vrijgesteld voor het vliegen met een drone en voor sommige gebieden geldt dat Defensie het vliegen met een drone tijdelijk kan verbieden. Omdat dit elke dag anders kan zijn is het niet aan te raden om te gaan vliegen in militaire oefengebieden, het kan zo maar zijn dat het op die dag of op dat tijdstip verboden is.

Wetgeving

Er wordt momenteel gewerkt aan nieuwe wetgeving voor drones op Europees niveau, deze wordt in 2018 verwacht. De verwachting is dat het vliegen met een drone verder aan banden wordt gelegd, de vele incidenten rond Schiphol maken duidelijk dat er goede regels nodig zijn voor het vliegen met een drone.

Bronnen:

Regeling modelvliegen

Regeling beperking of verbod uitoefening burgerluchtverkeer in bepaalde gebieden 2014

http://nos.nl/artikel/2103650-opnieuw-drone-rakelings-langs-vliegtuig-op-schiphol.html

 Beleidsvoornemen Veiligheidsregelgeving drones, 30-04-2015

 

(303)