Woensdag 3 augustus 2016

Het recht om vergeten te worden door Google

Op 13 mei 2014 heeft het Europese Hof van Justitie in Luxemburg (hierna: HvJ) een belangrijke uitspraak gedaan over het recht om vergeten te worden door Google. Maar wat is dan het recht om vergeten te worden? Google verzamelt allerlei gegevens, waaronder ook gegevens over ons, op internet. Dit gaat om gegevens die we er zelf op plaatsen, maar ook om gegevens die door anderen worden geplaatst. Google heeft deze gegevens nodig om een antwoord te geven op de miljoenen zoekopdrachten die per dag aan het bedrijf worden gegeven. Maar soms wil je niet meer dat bepaalde gegevens over jezelf nog langer op het internet zijn te vinden. Bijvoorbeeld omdat je een nieuw leven bent begonnen en niets meer te maken wilt hebben met je verleden. Is het dan niet fijn als de zoekresultaten door Google worden gewist? Kortom: het recht om vergeten te worden.

Google Spain

In de uitspraak van het HvJ ging het om een Spaanse man, de heer Costeja, tegen Google Spain. Er waren over de heer Costeja twee artikelen in een krant verschenen die schreven over een beslag op zijn eigendommen, omdat hij veel sociale zekerheidsschulden had. Hij wilde dat de artikelen, die ook op het internet waren geplaatst, verwijderd werden, omdat de zaak al jaren geleden was afgehandeld en hem nog steeds achtervolgde. De heer Costeja won de zaak bij de Spaanse rechter. Google moest maatregelen treffen om de zoekresultaten te verwijderen en het onmogelijk maken dat de resultaten weer op internet verschenen. Google ging in hoger beroep en de Spaanse rechter legde de vraag bij het HvJ neer. Het Hof was het eens met de Spaanse rechter. In het kort vond het Hof dat Google verantwoordelijk is voor het verwerken van deze gegevens. Daardoor moet Google onder bepaalde voorwaarden gegevens verwijderen, ook al is het publiceren van deze gegevens op internet op een correcte manier gebeurd.

Criminelen

Hoe zit het nu bijvoorbeeld met gegevens van criminelen? In Nederland is hier op 31 maart 2015 door het gerechtshof in Amsterdam een uitspraak over gedaan. Een crimineel genaamd Van M. wilde dat bij het googelen van zijn naam de verwijzing naar de persoon Peter R. De Vries werden verwijderd. Hij had hiervoor al een verzoek gedaan bij Google. Google had dit verzoek geweigerd. Van M. was bang dat hij hierdoor opnieuw in de belangstelling komt. Volgens Google zorgt hun techniek(software) ervoor dat de verwijzing naar Peter R. de Vries automatisch toegevoegd wordt. Dit komt omdat de gebruikers vaak op deze zoekterm hebben gezocht. Hiertegen heeft Van M. bij de rechter niet geprotesteerd. De rechter vond dat hierdoor Van M. niet opzettelijk is beschadigd. Bovendien speelt het belang dat het publiek heeft om geïnformeerd te worden over Van M. ook mee. De zoekresultaten op dit punt hoefden dus niet gewist te worden door Google.

Bronnen:|
www.nu.nl/internet/4023766/google-hoeft-zoekresultaten-crimineel-niet-censureren.html

www.solv.nl/weblog/hof-van-justitie-google-moet-op-verzoek-zoekresultaten-verwijderen/19936

ECLI:NL:GHAMS:2015:1123

ECLI:EU:C:2014:317, 13/05/2014, Google Spain and Google

(79)