Woensdag 1 juni 2016

Illegaal Game of Thrones kijken via Twitter?

HBO heeft geklaagd bij Twitter, omdat massaal livestreams van het nieuwe seizoen van Game of Thrones werden aangeboden via Periscope. Periscope is een tool van Twitter, waarmee Twitteraars live filmpjes maken en delen. Door de livestreams keken minder mensen naar de zender van HBO. Daardoor liep HBO veel geld mis. De livestreams zijn een inbreuk op het auteursrecht van HBO. Is Twitter aansprakelijk voor de schade van HBO?

Aansprakelijkheid voor tussenpersonen

Omdat een provider niet alles kan controleren van wat zijn klanten uitspoken, is een regeling opgesteld om ze tegen aansprakelijkheid te beschermen. Deze regeling staat in artikel 196c van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. De bepaling is bedoeld voor aanbieders van ‘diensten van de informatiemaatschappij’ die informatie van anderen opslaan of doorgeven. Providers zoals Ziggo en KPN zijn voorbeelden van zulke dienstverleners, maar onder deze omschrijving vallen ook diensten als Twitter en Periscope.

Drie soorten aanbieders

De Nederlandse wet maakt onderscheid tussen drie soorten dienstverlening:

  1. Pure doorgifte van informatie.
  2. Tijdelijke opslag van informatie, om die later sneller door te kunnen geven.
  3. Hosting (opslag) van informatie op een server.

Periscope gebruikt de eerste methode: het direct doorgeven van de livestream, zonder dit op een server op te slaan.

Kennis en controle

Alle soorten dienstverleners moeten voldoen aan twee voorwaarden. Ten eerste mag de dienstverlener niet weten welke informatie wordt doorgegeven. Dit betekent dat Twitter geen aanwijzingen mag hebben dat illegale streams worden aangeboden. Ten tweede mag de dienstverlener geen controle uitoefenen over de informatie. Dit betekent dat Twitter bijvoorbeeld geen aanwijzingen mag geven over welke filmpjes moeten worden uitgezonden. Ook mag Twitter geen filter gebruiken om te selecteren welke filmpjes worden uitgezonden, want daarmee zou ook controle over de informatie worden uitgeoefend.

Ontsnappen aan aansprakelijkheidsclaim

Voor dienstverleners die alleen informatie doorgeven, gelden drie extra regels:

  1. Ze mogen geen initiatief nemen voor het doorgeven van informatie: dit betekent dat Twitter niet mag vragen of mensen de livestream van Game of Thrones willen aanbieden.
  2. Ze mogen niet bepalen aan wie de informatie wordt doorgegeven.
  3. Ze mogen de doorgegeven informatie niet selecteren of wijzigen: dit betekent dat Twitter de aangeboden filmpjes niet mag veranderen door er bijvoorbeeld stukken uit te knippen.

Notice-and-Takedown

Inmiddels heeft HBO aan Twitter laten weten dat er misbruik wordt gemaakt van Periscope. Twitter is nu dus op de hoogte van de auteursrechtinbreuk. Hierdoor voldoet Twitter niet meer aan de voorwaarde dat een dienstverlener niet mag weten welke informatie wordt doorgegeven. Wanneer misbruik wordt gemeld, moet Twitter direct het filmpje ontoegankelijk maken. Anders is Twitter aansprakelijk voor de inbreuk. Hiervoor is de Notice-and-Takedown-procedure: zodra Twitter weet dat iemand een onrechtmatig filmpje uitzendt, wordt de account van die persoon verwijderd.

Twitter aansprakelijk?

Twitter bemoeit zich niet met de activiteiten van Twitteraars op Periscope en heeft dus geen kennis of controle over de inhoud van de livestreams. Twitter vraagt ook niet of mensen deze livestreams willen uitzenden en bepaalt niet wie de livestreams mag bekijken. Ten slotte geeft Twitter de filmpjes ongewijzigd door. Daarom is Twitter niet aansprakelijk voor de auteursrechtinbreuk. Door de Notice-and-Takedown-procedure kan Twitter zich blijven verweren tegen aansprakelijkheidsclaims voor livestreams via Periscope. De Twitteraar is natuurlijk wel aansprakelijk voor het streamen. Wees dus gewaarschuwd: het uitzenden van een livestream van je favoriete tv-programma kan je een aansprakelijkheidsclaim opleveren en er voor zorgen dat je de toegang tot je account verliest.

Bronnen: M.W. Scheltema & T.F.E. Tjong Tjin Tai, ‘Artikel 196c. Aansprakelijkheid voor elektronische dienstverlening’ in: Groene Serie Onrechtmatige daad, Deventer: Kluwer (losbl.).

HvJ 23 maart 2010, C-236/08-C-238/08 (Google Adwords). HvJ EG 12 juli 2011, C-324/08 (L’Oréal/eBay).

http://www.mediareport.nl/mediaregulering/16042015/eerste-juridische-claims-over-livestreaming-apps-hbo-boos-op-periscope-vanwege-livestreams-game-of-thrones/

(63)