Maandag 17 oktober 2016

Een interview met Mr. drs. M.D. (Dore) van Hoorn

Dore werkt als studieadviseur én voorlichtingscoördinator bij de Rechtenfaculteit van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Ze adviseert en begeleidt studenten bij hun studie- en vakkeuze. Daarnaast helpt zij studenten onder andere met hun studieplanning en studeermethode. Dore heeft maar liefst twee studies afgerond. Na haar eerste studie Informatiekunde heeft zij ook de volledige studie Recht en ICT (zoals IT-recht toen nog heette) succesvol afgerond in Groningen.

Waarom heeft u destijds voor IT-recht gekozen?

Ik ben dus begonnen met een andere studie. Ik heb eerst Informatiekunde gestudeerd. Ik volgde een aantal vakken bij rechten die speciaal voor niet-juristen werden aangeboden. Dat wekte mijn interesse in het recht! Toen in de tijd van mijn afstuderen de internetbubbel gebarsten was en het lastig was om een bij mij passende baan te vinden, heb ik er voor gekozen mijn tijd niet werkloos door te brengen, maar zinvol te besteden. Ik besloot er nog een bachelor en master Recht en ICT achteraan te doen. Het was dus een (gelukkige) samenloop van omstandigheden waardoor ik voor deze studie heb gekozen.

Het grappige is dat ik in die tijd best wel een vooroordeel had over de Rechtenfaculteit. Ik vond de mensen daar erg bekakt. Maar ik kwam erachter dat dat eigenlijk reuze meevalt!

Hoe vond u de opleiding?

Hoe verder ik in de studie kwam, hoe leuker ik het vond. Rechten is natuurlijk heel maatschappelijk. Ik herkende al snel veel van de studiestof in bijvoorbeeld het nieuws. Maar ik vond natuurlijk vooral de Recht en ICT vakken interessant. Die sloten het beste aan bij mijn interesse en de voorkennis die ik meebracht vanuit mijn eerste studie. Bovendien was Recht en ICT destijds een heel kleine studie waardoor je aangespoord werd om in gesprek te gaan met docenten en medestudenten. Zo onthoud je de stof ook veel beter en voel je je meer betrokken.

Komt veel van de opleiding terug in uw dagelijkse werkzaamheden?

Ik krijg jaarlijks veel vragen van studenten en studiekiezers over de inhoud van de rechtenstudie, maar ook over de regels en regelingen van onze faculteit. Gaat het over de inhoud, dan vertel ik natuurlijk graag over de studie IT-recht. Die richting blijft mijn voorkeur houden en ik ben dan ook blij dat deze richting zo enorm gegroeid is. Om regels en regelingen te kunnen bespreken, heb je bovendien kennis nodig van het bestuursrecht. De universiteit is namelijk een rijksinstelling en valt daarmee dus onder het bestuursrecht. Daarom is het ook zo belangrijk dat de studieadviseurs van onze faculteit zelf ook rechten gestudeerd hebben. Ik ben dus niet dagelijks bezig met wat ik zelf tijdens mijn rechtenstudie geleerd heb, maar er wordt wel dagelijks een beroep gedaan op mijn kennis van het recht en van de rechtenstudie.

Hoe bent u aan uw huidige baan gekomen?

Ik werkte tijdens mijn studie al als student-assistent bij de RUG. Ik hield me bezig met de digitale leeromgeving die door de faculteit gebruikt wordt. Na een jaar werd ik aangesteld als onderwijsmedewerker. Toen mijn studie rechten nagenoeg afgerond was, ik moest geloof ik alleen mijn scriptie nog afronden, kwam er een plekje vrij bij studieadvies. Mijn werk als studieadviseur heb ik een aantal jaren onderbroken om als communicatieadviseur voor dezelfde faculteit te werken. Maar daarin miste ik het contact met onze klanten, de studenten. Het werk lag té ver af van mijn opleidingen. Ik ben dan ook blij nu al weer anderhalf jaar terug te zijn op de afdeling studieadvies.

Deze baan bevalt mij heel erg. Ik vind het heerlijk om in de binnenstad te werken, tussen zo veel jonge mensen en om de studenten verder te kunnen helpen met hun studie(keuze).

Hoe lang na uw opleiding heeft u een passende baan gevonden?

Al tijdens mijn studie vond ik dus mijn huidige baan. Misschien omdat ik al een voetje binnen de deur had, maar vooral omdat ik de benodigde kennis, houding en vaardigheden meebracht.

Zou u IT-recht aanraden bij studiekiezers?

Absoluut. Ik begrijp eigenlijk niet waarom dit niet de grootste richting binnen rechten is! De studie is inhoudelijk vergelijkbaar met Nederlands recht. Maar omdat het IT-recht ook over grenzen heen gaat, wordt er ook aandacht aan het Europese en het internationale recht besteed. Bovendien gaat de studie IT-recht niet alleen over de juridische aspecten van IT, zoals ICT-contracten, online privacy en digitale fraude, maar ook over IE (intellectueel eigendom). De studie is dus op de toekomst gericht. En nu IT steeds meer onderdeel wordt van ons leven, zou het misschien goed zijn dat iedere rechtenstudent iets van IT-recht in zijn of haar studieprogramma zou hebben. Ik raad de studie dus zeker aan.

Welk vak is u het meest bijgebleven?

Uiteraard zijn vooral de IT-recht vakken mij het meeste bijgebleven: het goede contact met docenten en medestudenten, de onderwerpen die helemaal in mijn straatje lagen en mijn interesse hadden en de link die ik kon leggen met mijn eerste studie. Het master afsluitende onderdeel, de scriptie, is ook wel iets dat me bijgebleven is. Alle vaardigheden en kennis worden samengevat in één werk over een onderwerp dat je zelf gekozen hebt. Je moet veel discipline tonen en tegelijkertijd flink op je eigen rem trappen om er niet een heel boekwerk van te maken. Het schrijven van de scriptie is voor veel studenten dan ook een kleine uitdaging en het is een heel fijn gevoel om dat afgerond te hebben.

Zou u terugkijkend weer voor IT-recht kiezen?

Ik vond het heel lastig om voor “de juiste” studie te kiezen. Misschien zou ik, als ik nu opnieuw moest kiezen, wel gelijk voor IT-recht gekozen hebben. Dat komt vooral omdat ik nu eigenlijk niets meer met mijn eerste studie doe.

Ik vind nog steeds het spanningsveld tussen de techniek en het recht heel interessant. Iets dat technisch mogelijk is, is maatschappelijk gezien niet persé wenselijk. En dan komt bijvoorbeeld de vraag: ga je dat technisch onmogelijk maken of juridisch veroordelen? Ik heb geen idee of ik deze studie weer gekozen zou hebben met de kennis die ik nu heb en de wereld zoals die nu is. Maar ik ben terugkijkend nog steeds blij met de keuze(s) die ik destijds gemaakt heb!

Wat zou u als tip meegeven aan de huidige studiekiezers?

Bereid je op tijd en goed voor op je studiekeuze, kom naar de Open Dag, doe mee met Eén Dag Rechten of volg een Webklas. Ga niet rechten studeren omdat het “zo lekker breed” is, je later veel geld wilt verdienen of je niet weet wat je anders moet kiezen. Maar kies bewust en haal daarna uit je studie wat er in zit. Ga niet mee in de zesjes-cultuur, maar probeer je te profileren. Dat kan door goede cijfers te halen, maar ook door stage te lopen, actief te worden bij de studievereniging, honours college te volgen, in het buitenland te studeren… Ben je enthousiast over je studiekeuze, laat het zien!

(244)