Wat is Safe Harbor?

Safe Harbor was een verdrag dat in 2000 werd gesloten tussen de Europese Commissie en de Verenigde Staten. Op grond van de Europese privacyrichtlijn uit 1998 was het verboden om persoonsgegevens door te geven naar een land buiten de Europese Unie als dat land een onvoldoende beschermingsniveau bood. In Europa vinden we privacy belangrijker. De Verenigde Staten is een land met onvoldoende waarborgen. Om doorgifte van persoonsgegevens van Europese burgers naar de Verenigde Staten toch toe te staan, werd het Safe Harbor verdrag gesloten. Bedrijven konden zich aansluiten bij het verdrag. Zij die meededen werden gezien als bedrijven die veilig genoeg omgingen met Europese persoonsgegevens. Hierdoor werd het toegestaan om persoonsgegevens door te geven aan de aangesloten bedrijven.

Op 6 oktober 2015 werd het Safe Harbor verdrag ongeldig verklaard door het Europese Hof van Justitie. Na de onthullingen van klokkenluider Edward Snowden, werd het duidelijk dat de Verenigde Staten een ontoereikend beschermingsniveau had. De Oostenrijkse privacy activist Max Schrems spande een zaak aan tegen Facebook. Volgens hem was er onvoldoende bescherming. Het Europese Hof van Justitie was het hiermee eens en verklaarde het verdrag ongeldig.

 

(0)