Zaterdag 6 mei 2017

Laptop van de zaak, software wel in de haak?

software laptop werk

Je komt in dienst bij een leuk bedrijf en krijgt een mooie nieuwe laptop van de zaak. Je baas zegt dat je deze laptop ook prima buiten het werk om mag gebruiken. Je ziet dat er geen Microsoft Office op staat en besluit dit illegaal te downloaden. Wie is er in dit geval aansprakelijk als er illegale software wordt gedownload? Jij als werknemer of toch de werkgever?

De strenge voorwaarden van de wet

Wetgeving relevant voor deze situatie is artikel 6:170 Burgerlijk Wetboek (hierna: BW). Uit dit artikel volgt dat een werkgever aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door een werknemer aan een derde. Er zijn wel een aantal criteria die volgen uit artikel 6:170 BW. Zo moet het gaan om een taakvervulling van een werknemer in dienst van de werkgever. Ook moet er sprake zijn van een gedraging waar de werkgever zeggenschap over heeft. Als laatste moet er voldoende verband zijn tussen de schade veroorzaakt door de werknemer en de taak van de werknemer. Dit wordt het functioneel verband genoemd. Dat een werkgever aansprakelijk kan zijn voor een werknemer, wordt ook wel risicoaansprakelijkheid genoemd.

Hoe zit dat in de praktijk?

In een recente zaak stond bovengenoemde vraag centraal. Het ging in deze zaak om werknemer X werkzaam bij het bedrijf Maverick Valves Manufacturing B.V. (Maverick). Maverick heeft een aantal softwarelicenties van Siemens gekocht voor zijn werknemers, die ze op hun zakelijke laptop kunnen zetten. Er is op deze software een beveiligingsmechanisme ingebouwd om te ontdekken wanneer er op een computer een illegale versie van dit programma wordt gebruikt. Siemens komt er door dit mechanisme achter dat werknemer X van Maverick een illegale versie op zijn computer heeft staan. Heeft Maverick nu een inbreuk gemaakt op het auteursrecht van Siemens? Maverick betwist niet dat de software van Siemens auteursrecht beheerst. Maverick voert wel aan “dat zij niet aansprakelijk kan worden gehouden voor het illegaal kopiëren van het softwareprogramma, omdat zij daarvan niet op de hoogte was en zij niet kan voorkomen dat (één van) haar werknemers gemakkelijk van internet te downloaden software op een computer van Maverick Manufacturing zet.” Maverick stelt daarnaast dat er geen functioneel verband bestaat tussen de illegale kopie en de werkzaamheden, omdat de werknemer de illegale kopie helemaal niet nodig had voor zijn werkzaamheden.

De rechtbank verwerpt dit verweer en zegt dat Maverick, als werkgever, de bevoegdheid heeft om haar werknemers te verbieden om illegale software op de werklaptop te zetten. Maverick heeft zeggenschap. Daarnaast is het voor aansprakelijkheid op grond van artikel 6:170 BW niet relevant of werknemers dit verbod opvolgen of dat de software makkelijk te downloaden is. Op Maverick rust een risicoaansprakelijkheid voor handelingen van de werknemer. Maverick is dus aansprakelijk voor de schade die Siemens heeft opgelopen doordat de werknemer van Maverick een illegale kopie heeft gedownload.

Kortom

De werkgever heeft dus een vergaande verantwoordelijkheid in het tegengaan van installeren van illegale software. Of de medewerkers die deze illegale software installeren een glansrijke carrière tegemoet kunnen zien, is weer een hele andere vraag!

(297)