Merkenrecht

Het merkenrecht maakt deel uit van de intellectuele eigendomsrechten (hyperlink naar artikel over wat is IE door Trix). Zoals de naam al zegt, is het merkenrecht een recht dat ziet op de bescherming van merken.

Merken zijn tekens die worden gebruikt om producten of diensten te kunnen onderscheiden. Hierbij kan het gaan om woorden en/of cijfers, afkortingen, afbeeldingen en logo’s, vormen, kleuren en zelfs bepaalde geluiden!

Hoe verkrijg je een merk?

Om bescherming voor een merk te verkrijgen, is het belangrijk dat je het merk registreert. Doe je dit niet, dan is het mogelijk dat anderen het merk gaan gebruiken, waardoor het onderscheidend vermogen van het merk verdwijnt.

Er zijn verschillende manieren om een merk in te schrijven. Welke manier voor jou het beste is, hangt af van de vraag voor welke landen jij het merk in wilt schrijven. Bij een nationale registratie registreer je het merk (vaak) voor één specifiek land. Dit is voor Nederlanders mogelijk bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE), waarbij het merk meteen bescherming voor de gehele Benelux krijgt.

Bij een merkregistratie voor de Europese Unie registreer je het merk voor de gehele Europese Unie, waarbij het een Gemeenschapsmerk wordt. Dit is niet alleen makkelijker, maar ook goedkoper dan voor elk land een aparte nationale registratie aan te vragen.

Daarnaast is het ook nog mogelijk om via de World Intellectual Property Organization (WIPO) een internationaal merkenrecht aan te vragen. Hierbij verkrijgt het merk bescherming in alle landen die zich bij de WIPO hebben aangesloten.

Niet elk merkdepot zal leiden tot een merkregistratie. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat het merk al door iemand anders is geregistreerd. Ook kan een merkdepot niet leiden tot een merkregistratie als niet aan de hieronder genoemde eisen is voldaan.

Wat komt in aanmerking voor bescherming?

Om voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, moet het teken aan een aantal vereisten voldoen. Allereerst moet het voor grafische voorstelling vatbaar zijn. Dit houdt in dat het teken zichtbaar moet zijn. Een deuntje kan in notenschrift worden weergegeven, maar een geur kan niet worden genoteerd, waardoor deze ook niet door het merkenrecht kan worden beschermd.

Het tweede vereiste is dat het teken moet dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden. Hierbij geldt als kernbegrip het ‘onderscheidend vermogen’. Wanneer heeft een teken voldoende onderscheidend vermogen? Hierbij moet gekeken worden naar aan de ene kant de waren of diensten waarvoor het teken is ingeschreven en aan de andere kant de beleving van het relevante publiek.

Zuiver beschrijvende woorden kunnen niet worden beschermd als merk (‘postkantoor’ voor een postkantoor). Het is wel mogelijk om een beeldelement toe te voegen aan een woordmerk die op zichzelf onvoldoende onderscheidend vermogen bezit. De bescherming geldt dan alsnog alleen voor het beeldelement en niet voor het woord op zich!Ook vormmerken die technisch bepaald zijn, zoals de vorm van een zaklamp, kunnen nooit een merk zijn, ook al hebben ze onderscheidend vermogen.

Welke bescherming biedt een merk?

Een merkrechthouder kan optreden tegen iedereen die zijn merk zonder toestemming gebruikt of wil registreren. Hierbij moet het gaan om hetzelfde merk of een merk dat zodanig op zijn merk lijkt, dat er het gevaar bestaat dat het publiek de merken zal verwarren.

Bronnen:
Geerts, Bescherming van de Intellectuele Eigendom, Kluwer: 2011.

(0)