Woensdag 14 december 2016

Naar Litouwen voor je kersttrui?

Lief omaatje

Sinds de invoering van het internet is de online handel enorm toegenomen (lees ook het artikel over het grote gevaar van online shoppen elders op deze site). Het is kinderlijk eenvoudig voor de consument om direct bij een kleine producent producten te bestellen. Wanneer je bijvoorbeeld met je vrienden meedoet met de lelijkste-kersttrui-competitie doe je natuurlijk extra je best om een schitterend exemplaar te vinden. Het internet is daarvoor een uitstekende plaats. Stel je nu voor dat je een mooie trui bestelt bij een lief omaatje met een webshop uit Litouwen. Hoe zit het dan wanneer deze dame, na het incasseren van je geld, de trui vervolgens niet opstuurt? Niet alleen word je dan direct gediskwalificeerd voor de kersttrui-competitie, maar ben je ook nog eens je geld kwijt. Moet je dan naar Litouwen om je gelijk te halen? Het Internationaal Privaatrecht geeft antwoord op deze vraag.

Internationaal Privaatrecht

Hoe zit dat eigenlijk volgens het recht? Wanneer je bij een Nederlandse webshop tegen een vergelijkbare situatie aanloopt, kun je naar de Nederlandse rechter stappen. Maar kun je in dit geval ook naar de Nederlandse rechter? En welk recht is op de koopovereenkomst van toepassing? Is dat het Nederlandse recht of het Litouwse recht?

Bevoegde rechter

Binnen de Europese Unie zijn hier afspraken over gemaakt. Om de eerste vraag te beantwoorden (welke rechter is bevoegd) moet je kijken naar de Europese Executieverordening (Brussel Ibis). De hoofdregel (artikel 4) is dat je naar de rechter moet in de woonplaats van degene die je aanspreekt. Je zou dan naar Litouwen moeten. Maar omdat jij een consument bent, geeft deze verordening een uitzondering. Naast de Litouwse rechter mag je ook naar de rechter in Nederland (artikel 17 en 18).

Toepasselijk recht

Nu je weet naar welke rechter je toe kan om je gelijk te halen, moet je vervolgens bekijken welk recht van toepassing is. Ook over dit onderwerp zijn Europese afspraken gemaakt. Om erachter te komen welk recht van toepassing is moet je kijken in de Europese Verordening inzake verbintenissen uit overeenkomst (Rome I).

Deze verordening geeft aan dat je in principe moet kijken naar het recht van het land waar de partij die de kenmerkende prestatie van de overeenkomst moet verrichten, zich bevindt (artikel 4 lid 2). Wanneer je aanneemt dat de kenmerkende prestatie hier de verkoop van de trui is, zou je kunnen betogen dat hier het Litouwse recht van toepassing is. Hier is ook een uitzondering voor consumenten gemaakt (artikel 6). Wanneer de verkoper zijn beroepsactiviteiten ontplooit in Nederland, is het Nederlandse recht van toepassing.

Conclusie

Wat het hier ingewikkeld maakt, is dat het een webshop betreft met een site die door iedereen in Europa (en hele wereld) bekeken kan worden. Betekent dit dan dat deze dame heel Europa door moet reizen om zich voor de plaatselijke rechter te verantwoorden? Als de webshop (mede) duidelijk op Nederland is gericht, zou dat misschien wel eens zo kunnen zijn! Echter neemt dit niet weg dat het je mogelijk veel geld en stress kost om je gelijk te halen. Misschien volgend jaar toch maar weer naar de winkel voor je kersttrui?

(61)