Oneerlijke handelspraktijken

Het is een niet onbekend probleem: je koopt een nieuwe smartphone, maar vervolgens heb je er al snel verouderde software op staan. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat 82 procent van de onderzochte Samsung telefoons in de 2 jaar na introductie niet voorzien waren van de nieuwste versie van Android. Software-updates zijn echter cruciaal om smartphones veilig te houden en consumenten te beschermen tegen cybercriminelen en verlies van persoonlijke gegevens. Vanwege Samsungs gebrekkige software-updatebeleid voor Android smartphones heeft de consumentenbond na mislukte gesprekken met Samsung een kort geding aangespannen. Samsung maakt zich met zijn beleid volgens de Consumentenbond schuldig aan een oneerlijke handelspraktijk.

Richtlijn Oneerlijke handelspraktijken

Oneerlijke handelspraktijken zijn een veelvoorkomend verschijnsel. Voorbeelden zijn misbruik van dure telefoonnummers, agressieve telefonische verkoop en zogenaamde aanbiedingen. Het Europees Parlement heeft daarom samen met de Raad Richtlijn 2005/29/EG vastgesteld voor Europa. Deze richtlijn is in Nederland ingevoerd in Afdeling 3A van boek 6 Burgerlijk Wetboek. Het gaat hier om B2C-transacties: van de ondernemer (Business) naar de consument (Consumer).

Gemiddelde consument

Een handelspraktijk is iedere handeling van een handelaar die rechtstreeks verband houdt met de verkoopbevordering, verkoop of levering van een product aan de consumenten. Dit is een heel breed begrip, het gaat niet alleen om reclame, maar ook om informatie en mededelingen die je doet aan de individuele consument.

Om te kijken of er sprake is van een oneerlijke handelspraktijk wordt er gekeken naar de gemiddelde consument. In het arrest Gut Springerheide heeft het Hof van Justitie beslist dat met de gemiddelde consument in het kader van de oneerlijke handelspraktijk wetgeving de gemiddeld geïnformeerde, oplettende en omzichtige consument bedoeld wordt. Er wordt gekeken of de gemiddelde consument in zijn keuze om wel of niet een overeenkomst aan te gaan, is of wordt beïnvloed. Was de informatie wel op de goede manier verstrekt en had de gemiddelde consument anders ook een overeenkomst met de handelaar gesloten? Dan is er geen sprake van een oneerlijke handelspraktijk.

Wanneer is er sprake van een oneerlijke handelspraktijk?

In art. 6:193b Burgerlijk Wetboek staan de voorwaarden om te spreken van een oneerlijke handelspraktijk:

  • een handelspraktijk is oneerlijk als de handelaar in strijd met de vereisten van de professionele toewijding handelt;
  • het vermogen van de gemiddelde consument om een geïnformeerd besluit te nemen merkbaar is beperkt of kan worden beperkt;
  • de consument een besluit neemt die hij anders niet genomen had.

Uit lid 3 volgt dat een handelspraktijk in het bijzonder oneerlijk is als de handelaar een misleidende handelspraktijk verricht of een agressieve handelspraktijk verricht. Er is sprake van een misleidende handelspraktijk als de informatie die verstrekt wordt feitelijk onjuist is of als de informatie feitelijk wel klopt, maar de gemiddelde consument toch kan misleiden. Bij misleidende handelspraktijken gaat het bijvoorbeeld om kenmerken van een product: de aard en de prijs van een product.

Consumentenbond versus Samsung

Helaas heeft de Consumentenbond tijdens het kort geding van 16 februari 2016 onvoldoende kunnen aantonen dat er sprake was van een spoedeisend belang. De zaak is om deze reden niet inhoudelijk behandeld. Misschien dat er nog een nieuwe zaak wordt aangespannen tegen Samsung. Voor de consument zal het in ieder geval gunstig uitpakken als de rechter oordeelt dat er sprake is van een oneerlijke handelspraktijk. De smartphones worden dan langer van nieuwe Android-versies en beveiligingsupdates voorzien. Het nieuws dat de consumentenbond Samsung voor de rechter daagt is zelfs al in het buitenland opgevangen, maar voor nu is het dus afwachten wat de toekomst brengt!

Bronnen:

 

 

 

 

(0)