Woensdag 27 december 2017

Ontslag op staande voet op basis van een Facebookbericht

facebook

Stel je voor, je hebt een hele dag gewerkt bij een ijssalon en ontzettend je best gedaan. Aan het einde van de werkdag komt je werkgever naar je toe en deelt mee dat hij ontevreden is over je werkzaamheden.  Tijdens het gesprek met je werkgever blijf je kalm, maar bij thuiskomst komt alle woede naar boven. Vervolgens post je op Facebook een bericht over je werkgever met de volgende tekst: ‘Mensen die hun gezondheid serieus nemen, kunnen beter geen ijs eten bij de ijssalon waar ik werk’. Dit lijkt misschien een onschuldig bericht, maar riskeer je door een dergelijk Facebookbericht  te plaatsen ontslag op staande voet?

Dringende reden

Volgens artikel 7:677 lid 1 Burgerlijk Wetboek is het voor ontslag op staande voet noodzakelijk dat er sprake is van een ‘dringende reden’. Maar in welke gevallen is er sprake van een dringende reden? In artikel 7:678 Burgerlijk Wetboek staan een aantal dringende redenen genoemd, maar dit artikel geeft geen uitputtende reeks. Dit betekent dat er dus nog andere redenen mogelijk zijn dan die in het artikel worden genoemd. Het moet in ieder geval gaan om verwijtbaar gedrag  van de werknemer. Er is sprake van een verwijtbare gedraging als het gaat om gedragingen die niet door de beugel kunnen.  De voorgeschiedenis is ook van belang om eventueel een dringende reden aan te kunnen nemen. Dat betekent dat ook naar het verleden van de werknemer moet worden gekeken om te bekijken of hij al eerder verwijtbaar gedrag heeft vertoont. Werknemers die zich al een keer hebben misdragen, kunnen sneller worden ontslagen dan werknemers die zich altijd netjes hebben gedragen en slechts één misstap hebben begaan. Verder kan het gedrag van de werkgever zelf ook meespelen. Als de werkgever zich ook heeft misdragen, zou dat de reden weer niet dringend genoeg kunnen maken om de werknemer te ontslaan. Kortom, of sprake is van een dringende reden is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Facebookbericht

Maar hoe zit het dan met het plaatsen van een Facebookbericht, zoals hierboven beschreven? Levert dat een dringende reden op voor ontslag op staande voet? Ook hiervoor geldt dat naar alle omstandigheden van het geval moet worden gekeken. In haar uitspraak van 19 maart 2012 heeft de rechter geoordeeld dat het beledigen van een werkgever op Facebook een dringende reden voor ontslag opleverde. Het plaatsen van een beledigend Facebookbericht is volgens de rechter in strijd met het goed werkgeverschap. In deze zaak had de werkgever zich heel erg grof uitgelaten op Facebook over haar werkgever Blokker. Dit leverde uiteindelijk een dringende reden voor ontslag op. In een andere rechtszaak van 11 april 2012 oordeelde de rechter  dat er juist geen sprake was van een dringende reden, nadat een werknemer zich negatief had uitgelaten op Facebook over een collega. De rechter stelde dat dergelijke uitlatingen op Facebook onvoldoende zijn om een dringende reden aan te nemen, zonder dat eerst een laatste waarschuwing aan de werknemer is gegeven.

Hieruit volgt dat een Facebookbericht op zich een dringende reden voor ontslag op staande voet kan opleveren, maar dan moet het wel gaan om een ernstige grove belediging van de werkgever. Als het slechts gaat om een negatieve uitlating over de werkgever of een collega, zal de werknemer eerst moeten worden gewaarschuwd en levert dit in eerste instantie geen dringende reden op. Het voorbeeld dat in de inleiding is gegeven, zal op zichzelf nog niet voldoende zijn voor ontslag op staande voet. Dit zou  anders kunnen zijn als de werknemer zich al vaker heeft misdragen of als het om een hele grove belediging zou gaan. Het is verstandig om goed na te denken voordat je iets over je werkgever plaatst op Facebook. De kans bestaat dat je werkgever het bericht kan lezen, met alle gevolgen van dien.

Bronnen:

https://www.arbeidsrechter.nl/wwz-dringende-reden-voor-ontslag-op-staande-voet

http://ontslag.nl/nieuws/beledigend-bericht-op-facebook-leidt-tot-ontslag/

Artikel 677 Burgerlijk Wetboek Boek 7

Artikel 678 Burgerlijk Wetboek Boek 7

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontslag/vraag-en-antwoord/wat-is-ontslag-op-staande-voet

ECLI:NL:RBARN:2012:BV9483, Uitspraak, Rechtbank Arnhem (Kantonrechter), 19-03-2012

Rechtbank Arnhem, ECLI:NL:RBARN:2012:BW2006

HR 19-02-2016, ECLI:NL:HR:2016:290

(409)