Woensdag 18 oktober 2017

Overal Pokémons vangen? Nee!

Overal Pokémon vangen?

De overlast van Pokémonvangers in Kijkduin is voor Den Haag een reden geweest om een rechtszaak
te beginnen tegen het Amerikaanse bedrijf Niantic, de maker van het beroemde spel Pokémon Go.
Inmiddels heeft Niantic voldaan aan het verzoek van de gemeente om de Pokémons weg te halen uit
het duingebied.

Een nieuwe hype

Pokémon Go is wereldwijd een rage. Door middel van augmented reality (een technologie die de
realiteit en de virtuele wereld met elkaar verbindt) krijgen spelers op hun smartphone pokémons in
de echte wereld te zien. Om punten te verdienen moeten spelers deze pokémons met hun
smartphone zoeken. Vervolgens moeten de spelers de straat op om deze virtuele beesten te
vangen. Naast dat de spelers alleen nog maar oog voor hun telefoonscherm hebben en dit gevaarlijke
situaties oplevert, rijst de vraag of een speler op andermans terrein pokémons mag vangen.

Pokémon vangen op een privéterrein?

De hoofdregel is dat iedereen een erf mag betreden als deze niet is afgesloten, tenzij de eigenaar
hier schade of hinder van kan ondervinden. Anderen mogen een eigenaar niet storen in het genot
van zijn eigendom. Wanneer dit wel gebeurt zou er mogelijk sprake kunnen zijn van een
onrechtmatige daad. Als jij een pokémon wil vangen op het privéterrein van iemand dan stoor jij de
eigenaar in het genot van zijn eigendom. Een tuin met een duidelijk pad dat niet afgesloten is mag je
in beginsel betreden. Zo lang je bijvoorbeeld netjes op het pad blijft lopen is de kans op schade klein,
dus mag je er op. Dit kan anders zijn als de eigenaar door middel van een bord kenbaar heeft
gemaakt dat het verboden is om zijn tuin te betreden.

Wie is aansprakelijk?

In de eerste plaats heeft de pokémonspeler een eigen verantwoordelijkheid voor het betreden van andermans terrein. De aansprakelijkheid ligt in beginsel daarom ook bij de speler zelf. Daarnaast
is het zo dat ieder persoon in Nederland zijn eigen schade draagt, tenzij men de schade aan een
ander kan toerekenen. Dit zou kunnen betekenen dat Nintendo niet aansprakelijk is voor het feit dat
jij de keuze hebt gemaakt om op een privéterrein pokémons te gaan vangen. Kortom, niet elke plek
waar je pokémons aantreft is een openbare plek. Privéterreinen mag je niet zomaar betreden. Denk
aan een Pikachu die zich in een woning of een privétuin heeft verstopt. Een eigenaar heeft daarnaast
het recht om zijn erf af te sluiten. Wanneer je toch besluit om een terrein waarvan de toegang
verboden is te betreden ben je mogelijk strafbaar. Bij een keurig aangelegd pad is het van belang of de eigenaar op een duidelijke wijze kenbaar heeft gemaakt dat het verboden is om zonder zijn
toestemming zijn erf te betreden. Een vuistregel: als je moeite moet doen om er te komen mag het
waarschijnlijk niet. Vraag jezelf af of de eigenaar indicaties heeft gegeven of jij wel of niet welkom
bent. Als het gewoon open en toegankelijk is dan waarschijnlijk wel. Een hek of bord is een nee.

Bronnen:
Artikel 5:1 BW
Artikel 5:22 BW
Artikel 5:23 BW
T&C BW, commentaar op art. 5:22 BW
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005288/2014-01-01
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/09/29/pokemon-den-haag-roept-spelmaker-ter-verantwoording-in-kort-geding-4515518-a1523946
Brahn, Reehuis, Kluwer2015, Zwaartepunten van het Vermogensrecht

(152)