Woensdag 20 april 2016

Popcorntime is no more… paniek!

Meer dan een miljoen Nederlanders maken gebruik van de streamingsdienst Porpcorntime om gratis films en series te kijken. Sommige mensen weten dat de dienst illegaal is, maar een groot deel weet dit niet. In het nieuws wordt nu gesproken over het beboeten van gebruikers van Popcorntime. Maar waarom is Popcorntime eigenlijk illegaal?

Streamen

Streamen is het tijdelijk downloaden van een bepaald bestand. Dit betekent dat er geen blijvende kopie op je computer achterblijft, maar wel eentje die tijdelijk is. Het voordeel hiervan is dat een serie of een film alvast voor een deel bekeken kan worden, terwijl er geen vertragingen ontstaan bij een minder snelle internetverbinding. Wanneer de kopie niet meer nodig is, dan wordt deze weer verwijderd. Kopiëren zonder toestemming van de maker is volgens de Auteurswet niet toegestaan, ook al zijn deze kopieën tijdelijk. De maker heeft de uitsluitende bevoegdheid om het werk (hier: de film of serie) te kopiëren en openbaar te maken.

Uit illegale bron

Het streamen op zichzelf is niet illegaal. Als je bijvoorbeeld via Netflix een film of serie kijkt, is dat ook streamen, maar dan uit een legale bron. Bij Netflix wordt er namelijk betaald voor de dienst. Hierdoor krijgt de maker een vergoeding van Netflix en krijgt Netflix toestemming van de maker om de films en series te mogen laten zien aan de mensen thuis. Popcorntime daarentegen haalt de films en series uit illegale bron. Ze gebruikt torrents van websites zoals The Pirate Bay en deze zijn illegaal. Er is namelijk geen toestemming van de maker gegeven aan deze websites om de films en series te mogen kopiëren. Zij zijn dus niet op legale wijze aan hun content gekomen. Ook maakt Popcorntime gebruik van een Peer-to-Peernetwerk (P2P). Dit is een netwerk van computers die diensten aan elkaar kunnen aanbieden. Gebruikers hiervan downloaden niet alleen, maar deze uploaden tegelijkertijd. Ook uploaden is een bevoegdheid die uitsluitend aan de maker van het werk toekomt.

Boetes

Feitelijk zijn de boetes waarmee gedreigd wordt schadevergoedingen. Dutch Filmworks is kennelijk van plan om achter individuele gebruikers aan te gaan. Hiervoor moeten zij weten wie de film of serie heeft gekeken. Dit is technisch mogelijk door middel van het achterhalen van de IP-adressen, maar hiervoor zullen zij de medewerking van de internetproviders nodig hebben. Er zijn enkele providers die al hebben aangegeven hieraan niet te zullen meewerken. Verder ligt het bewijzen van de inbreuk op het auteursrecht erg lastig. Stel dat je bij je oma op haar Wifi een film kijkt via Popcorntime, moeten wij haar dan gaan dagvaarden omdat het haar IP-adres is? Voorlopig zal Dutch Filmworks eerst moeten procederen tegen de internetproviders om de IP-adressen te achterhalen. Dit praat het gebruik van de streamingsdienst natuurlijk niet goed, er wordt nog steeds inbreuk gemaakt op het auteursrecht van de maker van de film of serie. Het gebruik van Popcorntime is daarom niet zonder risico. Dus weet wat je doet, want een gewaarschuwd mens telt voor twee!

(92)