Donderdag 20 april 2017

Privacy van kinderen tegen hun ouders

ouders vs kind privacy

Afgelopen september stond in het nieuws: Een Oostenrijkse dame heeft haar ouders aangeklaagd! De reden hiervoor was relatief simpel, haar ouders zouden haar privacy geschonden hebben. Wat hebben de ouders gedaan, zij hebben babyfoto’s op Facebook geplaatst. Onder andere foto’s van de vrouw op het toilet. De vrouw heeft meerdere keren gevraagd of die foto’s van Facebook afgehaald worden konden, het antwoord: “Nee.”

Privacy

Privacy is een grondrecht en geldt voor iedereen, ook voor kinderen. In Nederland wordt het recht op privacy geregeld in onder andere de Grondwet, het EVRM en speciaal voor kinderen het VN-Kinderrechtenverdrag. Volgens dit VN-Kinderrechtenverdrag gelden alle grondrechten ook voor kinderen. Dit betekent in beginsel dat kinderen privacy tegen iedereen kunnen inroepen. Dat staat ook met zoveel woorden in artikel 16. Ook artikel 16 sluit het inroepen van privacy tegen haar ouders niet uit.

Portretrecht

Eén onderdeel van dit recht op Privacy is het Portretrecht. Het portretrecht houdt in dat men zich kan verzetten tegen het openbaar maken van foto’s waarop men zelf staat. Wil iemand een foto op het internet openbaar maken dan moet diegene toestemming hebben van de geportretteerde, zie artikel 20 Auteurswet. Het probleem is in dit geval, dat die toestemming niet door de vrouw zelf is gegeven maar door haar ouders. Dat konden haar ouders omdat zij ten tijde van het openbaar maken nog geen achttien jaar was.

Toestemming

Ouders hebben doorgaans het ouderlijk gezag, dat betekent dat zij voor het kind beslissen, zie artikel 5 VN-Kinderrechtenverdrag. Hierbij moeten zij de belangen van het kind in acht nemen, ook de privacy. Kinderfoto’s op het internet plaatsen wordt door velen als gevaarlijk gezien. Zowel de Duitse als de Belgische politie waarschuwen er dan ook voor. Zeker omdat wat op het internet wordt geplaatst vrijwel niet meer van het internet af komt. Daarom moeten de ouders de school dan ook toestemming geven om foto’s op de schoolwebsite te plaatsen. Deze toestemming kan later ook worden ingetrokken.

In principe hebben kinderen onder de achttien toestemming nodig van hun wettelijke vertegenwoordigers. Deze toestemming kan zowel uitdrukkelijk als stilzwijgend gegeven worden. Vaak wordt deze toestemming geacht aanwezig te zijn. Hiervoor moet de handeling in kwestie een normale handeling zijn. Wat ‘normaal’ is voor een kind, is afhankelijk van de leeftijd. Naarmate kinderen ouder worden, neemt hun recht zelf te beslissen toe. Ouders moeten dan ook steeds meer rekening houden met de wensen van hun kinderen.

Leeftijd is echter niet het enige dat hierop invloed heeft. Het gaat bijvoorbeeld om de volwassenheid, de educatie en over het inzien van eventuele risico’s. Hoe meer kinderen zelf kunnen overzien, des te meer mogen zij zelf beslissen. In dit geval ziet de vrouw de gevaren van Social Media anders in dan haar ouders.

Conclusie

Een beroep op privacy is in dit geval mogelijk, zelfs tegen de ouders. De ouders hebben toestemming gegeven toen hun dochter nog minderjarig was. Nu besluit de meerderjarige dochter om die toestemming in te trekken. Dit accepteren haar ouders niet. Omdat het om heel veel foto’s gaat, en omdat enkele foto’s erg gênant zijn, is de kans groot dat de dochter deze zaak zou winnen indien de zaak waar was. Volgens de Berliner Morgenpost blijkt deze zaak onder Fake News te vallen.

(703)