Woensdag 17 februari 2016

Het recht om vergeten te worden

In 2014 heeft Google veel zoekresultaten verwijderd van mensen die daar om vroegen. Betekent dit dat het verzoek aan Google om niet meer op het internet gevonden te worden voldoende is om ook echt uit de zoekresultaten te worden verwijderd? Moet Google altijd aan dit verzoek voldoen?

Of kun je bijvoorbeeld ook bij het krantenarchief terecht om een artikel over jou te laten verwijderen? Als je uit het online krantenarchief bent verwijderd, valt er ook weinig weer te geven.

Dit laatste lijkt nogal lastig. Meestal is een artikel over iemand op het moment van publicatie niet onrechtmatig omdat het overeenkomt met de feiten. Helemaal als de krant beide kanten van het verhaal heeft gehoord. Dat iemand schade lijdt door een publicatie is onvoldoende om verwijdering te vragen. Dit zal ook in strijd zijn met het recht op vrijheid van informatie, vastgelegd in artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Ook is het vooral niet de bedoeling dat kranten de geschiedenis herschrijven. De aanpassing van archieven zal ook een te grote inbreuk vormen op de vrijheid van informatie.

Google

Een andere mogelijkheid is om Google te vragen de zoekresultaten niet meer te tonen. Aan de hand van een zaak, die een Spaanse man aanspande tegen Google, wordt duidelijk wanneer een zoekmachine zoekresultaten moet verwijderen. Op Google was een krantenartikel uit 1998 te vinden, waaruit bleek dat de man op dat moment financiële problemen had. Deze man klaagde erover dat deze informatie voor hem nog steeds schadelijk is. Welk belang moet nu zwaarder wegen? Het recht op vrijheid van informatie, zoals vastgelegd in artikel 10 EVRM of het recht op privacy, zoals vastgelegd in artikel 8 EVRM?

Relevante informatie

Als informatie geen betekenis meer heeft, zal het tonen van zoekresultaten na verloop van jaren onrechtmatig zijn. Als publicaties uit zoekresultaten erg overdreven zijn of alleen gericht op het beschadigen van een persoon, kan met succes geëist worden deze resultaten te verwijderen. Anders is dit als deze informatie in het publiek belang is en als het gaat over personen die een publieke functie vervullen. Dit blijkt uit de volgende zaak.

Een veroordeelde crimineel eist verwijdering van zoekresultaten met betrekking tot hem. Er wordt naar aanleiding van zijn veroordeling een televisie-uitzending gemaakt en een deels op waarheid berustend boek. Eiser is bang dat lezers van het deels fictieve boek, hem door middel van zoekresultaten zullen vinden. Hier oordeelt de rechter dat de veroordeling voor een ernstig misdrijf nu eenmaal tot gevolg heeft dat men op negatieve wijze in de publiciteit komt en dat deze informatie nog vele jaren van betekenis is.

Conclusie

Het recht om vergeten te worden is dus lastig uit te oefenen bij degene die de informatie heeft gepubliceerd. De gedupeerde moet de oplossing zoeken bij de zoekmachines. Als de zoekresultaten gegevens bevat die niet ter zake doen, omdat ze bijvoorbeeld te oud zijn, dan heeft de gedupeerde in bepaalde gevallen recht op verwijdering van de zoekresultaten. Het originele nieuwsbericht zal blijven bestaan, maar het vinden zal een stuk lastiger worden.

Bronnen:

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-05/cp140070nl.pdf

ECLI:NL:GHAMS:2015:1123

 

(99)