Dinsdag 5 april 2016

Seksueel misbruik van een computermodel

Het misbruiken van kinderen, hier filmpjes en foto’s van maken en deze verspreiden. Dit valt allemaal onder kinderpornografie. Het zal ook bij de meeste mensen dezelfde reactie oproepen: walging. Helaas is er een groep mensen die hier anders over denkt. Daarom is artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht (Sr) aan de wet toegevoegd, dat al deze handelingen verbiedt. Sinds 2002 is het bereik van dit artikel een stuk wijder geworden door toevoeging van het woord ‘kennelijk’. Wat betekent dat precies?

Kennelijk

Artikel 240b Sr bestraft het maken of in het bezit hebben van afbeeldingen of bewegende beelden van seksuele gedragingen met personen die ‘kennelijk’ de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebben of hier ‘schijnbaar’ bij betrokken zijn.

Dit zijn twee vage begrippen, waar je een heleboel situaties bij zou kunnen bedenken. Zo kan iemand die 23 jaar is, maar er veel jonger uitziet, onder deze regel vallen. Maar het kan ook gaan om een computermodel van iemand die jonger dan 18 jaar lijkt, terwijl er dan helemaal geen echt kind bij betrokken is. Als het model maar niet van echt te onderscheiden is. Dit wijkt af van de oorspronkelijke bedoeling van de wet. Het artikel is er ooit ingekomen om misbruik van kinderen te voorkomen. Bij een computermodel wordt er natuurlijk geen ‘echt’ kind misbruikt.

Sweetie

Om de problemen van het online seksueel misbruik van kinderen onder de aandacht te brengen, creëerde de Nederlandse organisatie Terre des Hommes een computermodel van een minderjarig meisje, Sweetie. Bij dit specifieke online misbruik worden kinderen gedwongen om seksuele handelingen te verrichten voor een webcam. Sweetie meldde zich aan bij verschillende chatsites, waar een groot aantal mannen contact met haar zochten. De mannen lieten al snel blijken dat zij interesse hadden in Sweetie. Het computermodel verzamelde alle informatie uit deze chatsessies, zodat dit als bewijs gebruikt kon worden.

Veroordelingen

Hierboven werd al genoemd dat het in bezit hebben van beelden van handelingen met iemand die ‘kennelijk’ de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt heeft, strafbaar is. Het chatten met Sweetie valt hier dus ook onder. De mannen lieten haar namelijk seksuele handelingen verrichten voor de camera. De mannen die contact hadden met Sweetie waren illegaal bezig en kunnen hiervoor gestraft worden.

Met het verzamelde bewijs zijn intussen al twee mannen veroordeeld. Een man in Australië is veroordeeld tot twee jaar cel, nadat hij contact had gehad met Sweetie. Ook een Belgische man werd door de rechtbank van Antwerpen veroordeeld.

Strafbaar

Een probleem hierbij is het feit dat, onder de bepaling van artikel 240b Sr, Terre des Hommes zelf ook strafbaar bezig is geweest. Het vervaardigen of maken van seksueel materiaal waarbij iemand betrokken is die schijnbaar nog geen 18 jaar is, is ook strafbaar. Ook al waren de bedoelingen van Terre des Hommes goed. Zij wilden het probleem onder de aandacht brengen en bewijsmateriaal verzamelen tegen die personen die misbruik maken van ‘echte’ kinderen. Zelf waren ze dus ook fout bezig.

Conclusie

Doordat artikel 240b Sr zo vaag geschreven is, vallen er een heleboel handelingen onder. Zoals het bezitten van afbeeldingen van seksuele handelingen met een computermodel dat op een minderjarig kind lijkt. Dat hierbij niemand misbruikt wordt, lijkt niet van belang. Terre des Hommes had goede bedoelingen bij het creëren van Sweetie, maar ook hun gedrag is volgens de wet strafbaar.

Bronnen:

http://www.solv.nl/weblog/australier-krijgt-2-jaar-cel-voor-kinderporno-na-inzet-sweetie/20215

Computerrecht 2015/154 Computerrecht, Sweetie leidt tot eerste Belgische veroordeling, computerrecht 2015/4

http://www.nu.nl/buitenland/3908526/pedofiel-veroordeeld-dankzij-virtueel-meisje-sweetie.html

 

 

 

(109)