Woensdag 18 januari 2017

Software retourneren, kan dat?

Ontevreden over je online gekochte product? Dan kun je een beroep doen op je herroepingsrecht en het artikel retour zenden. Het herroepingsrecht, in de wet het recht van ontbinding genoemd, is een recht dat niet zomaar beperkt kan worden. Toch bestaan er gevallen waarin dit recht wel ingeperkt kan worden.

Het herroepingsrecht

Volgens artikel 230o van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek heeft iedere consument 14 dagen de tijd om te bedenken of hij het gekochte product wil houden of wil retourneren. Dit betekent overigens niet dat de koper 14 dagen de tijd heeft het product uitgebreid te testen. De bedenktijd van 14 dagen is bedoeld om ‘de aard, de kenmerken en de werking’ van het product vast te stellen. Doet de koper dit uitgebreider dan strikt noodzakelijk is, dan kan hij aansprakelijk zijn voor de eventuele waardevermindering van het product.

Fysieke producten

Voor de aankoop van fysieke producten zoals kleding, boeken en dvd’s, is het herroepingsrecht bijna altijd van toepassing. Een extra voorwaarde die gesteld kan worden, is dat de verzegeling van bijvoorbeeld een dvd niet doorbroken mag worden. Dit omdat anders een kopie gemaakt kan worden van de dvd voordat hij geretourneerd wordt. Uitzonderingen waarop het herroepingsrecht niet van toepassing is, zijn bijvoorbeeld op maat gemaakte producten en producten met beperkte houdbaarheid. Ook producten die niet geschikt zijn om terug gestuurd te worden vanwege hygiëne en waarvan de verzegeling verbroken is, zoals ondergoed of voedsel, vallen onder de uitzonderingen.

Digitale producten

Hoe zit het dan met digitale producten? De wetgever heeft ook deze producten uitgezonderd van het herroepingsrecht, mits er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. In de wet staat dat het moet gaan om digitale inhoud die wordt gedownload en dus niet op een materiële drager zoals een dvd of USB-stick wordt geleverd. De levering van het product via de download moet zijn begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de koper en de koper moet hebben verklaard dat hij afstand doet van zijn recht van ontbinding, oftewel het herroepingsrecht.

Allereerst moet het dus gaan om een gedownload bestand. Digitale inhoud op een materiële drager zoals een cd, dvd, harde schijf of USB-stick valt uiteraard niet onder deze uitzondering aangezien het hier gaat om fysieke producten.

Daarnaast moet de koper een dubbele verklaring afleggen. Hij moet eerst akkoord gaan met de levering via de download die meteen start of die vrijwel direct beschikbaar komt na betaling. Ook moet hij uitdrukkelijk afstand doen van zijn herroepingsrecht. Daarom zal de aanvaarding van de bovenstaande voorwaarden in veel gevallen gevraagd worden via een selectievakje. Met het aanvinken gaat de koper uitdrukkelijk akkoord met de voorwaarden. Vinkt de koper het vakje niet aan, dan zal de koop van het digitale product niet afgerond kunnen worden.

Als koper ben je dus genoodzaakt om af te zien van je herroepingsrecht wanneer je software wilt downloaden. Dit gedwongen afstand doen van je recht komt misschien vreemd over, maar het is wel hoe de wet het voorschrijft voor software-downloads.

Tot slot

Wil je software kopen zonder dat je gedwongen wordt om afstand te doen van je herroepingsrecht, dan moet je het niet downloaden, maar op een materiële drager aanschaffen zoals een dvd of USB-stick. Dan heb je namelijk 14 dagen de tijd om te bedenken of je de verzegeling doorbreekt en de software gaat gebruiken.

Bronnen:

M.Y. Schaub, ‘Het herroepingsrecht bij overeenkomsten op afstand’, NTBR 2014/22, afl. 5.

Burgerlijk Wetboek, Boek 6

(1541)