Het verschil tussen de Europese Raad en de Raad van Europa

In Europa zijn twee raden die nagenoeg hetzelfde heten, maar iets totaal verschillends doen. Het gaat hier om de Europese Raad en de Raad van Europa. In deze wiki wordt het verschil tussen de beide raden besproken om voorgoed buiten verwarring te blijven.

De Europese Raad

De Europese Raad is officieel in 2009 opgericht door het Verdrag van Lissabon. De Europese Raad kwam in de huidige samenstelling sinds 1961 bijeen en is in die tussentijd uiteraard gegroeid naar een overleg dat structureel plaatsvindt. De Europese Raad bestaat uit de regeringsleiders van alle lidstaten en een voorzitter. Dit is dus het overleg waar je regelmatig onze premier Rutte op de foto ziet staan met bijvoorbeeld Merkel en Hollande, de regeringsleiders van respectievelijk Duitsland en Frankrijk.  De Europese Raad is een orgaan van de Europese Unie en houdt zich bezig met het geven van nodige impulsen voor de ontwikkeling van de Unie en het bepalen van de algemene politieke beleidslijnen en prioriteiten. Deze taakomschrijving is terug te vinden in het Verdrag van Lissabon. De Europese Raad stelt dus de politieke agenda vast. Daarnaast is hij betrokken bij de aanstelling van diverse voorzitters van andere organen van de Europese Unie.

De Raad van Europa

De Raad van Europa hoort niet bij de Europese Unie. De Raad van Europa is een organisatie die in 1949 is opgericht. De Raad van Europa bestaat, in tegenstelling tot de Europese Unie, uit vrijwel alle Europese landen. Rusland en Turkije maken ook deel uit van de Raad van Europa. Het doel van de oprichting was het bevorderen van de democratie en de mensenrechten binnen Europa. Het bekendste verdrag dat door de Raad van Europa is gesloten, is het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden. Hierin zijn bijvoorbeeld de grondrechten opgenomen, zoals we die ook in onze Grondwet hebben. De Raad van Europa bestaat uit twee politieke organen. Het ene orgaan is het Comité van Ministers, waarin de ministers van Buitenlandse Zaken plaats nemen. Het andere orgaan is de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa, waarin parlementsleden uit alle landen een zetel hebben. Het aantal zetels per land hangt af van de bevolkingsomvang. Zo heeft Nederland zeven zetels, Duitsland achttien en Andorra mag twee parlementsleden sturen.

Het daadwerkelijke verschil

Het verschil tussen deze twee raden zal inmiddels duidelijk zijn. Het fundamentele verschil tussen deze twee raden is dus ontzettend groot, aangezien de Europese Raad bij de Europese Unie hoort en de Raad van Europa niet. Tip voor het volgend op te richten orgaan: misschien een naam kiezen die niet bestaat uit een combinatie van Raad en Europa.

https://www.europa-nu.nl/id/vgcbl7eugxmz/parlementaire_vergadering_van_de_raad

https://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_Raad

http://www.coe.int/nl/web/portal

http://www.consilium.europa.eu/nl/european-council/

 

(0)