Wat is een overeenkomst?

Een overeenkomst is simpel gezegd een afspraak tussen twee partijen over wat ze met elkaar of voor elkaar zullen gaan doen of laten. Uit deze afspraak volgen rechten en plichten voor beide partijen. Zowel een mondelinge als een schriftelijke overeenkomst is toegestaan. Het nadeel van een mondelinge overeenkomst is dat het moeilijker is om te bewijzen wat er precies is afgesproken. De bewijspositie is bij een schriftelijke overeenkomst sterker. Overeenkomsten zijn meestal wederkerig. Dit betekent dat er voor beide partijen rechten en plichten ontstaan. Hierbij kun je denken aan de verkoper die een product moet leveren en de koper die moet betalen of de werknemer die werkt en de werkgever die loon betaalt. Bekende voorbeelden van overeenkomsten zijn de koopovereenkomst en de arbeidsovereenkomst.

Hoe komt een overeenkomst tot stand?

Een overeenkomst komt tot stand door aanbod én aanvaarding van dat aanbod. Een aanbod is een voorstel om een overeenkomst aan te gaan. Een voorbeeld van een aanbod is het te koop zetten van een boek.

Aanvaarding kan in iedere vorm gebeuren. Meestal wordt dit schriftelijk of mondeling gedaan. De aanvaarding is een wilsverklaring. Met aanvaarding van een aanbod komt een wilsovereenstemming tot stand. Bij aanvaarding van een aanbod komt gelijk een overeenkomst tot stand, nu partijen het met elkaar eens zijn.

Onderhandelen

Soms ligt de toepassing van aanbod een aanvaarding een beetje anders. Aanvaarding van een aanbod leidt bijvoorbeeld bij Marktplaats niet gelijk tot het tot stand komen van een overeenkomst. Een aanbod op Marktplaats moet gezien worden als een aanbod om te gaan onderhandelen. Dit is dus iets afwijkend van hoe aanbod en aanvaarding normaal werkt. Dezelfde situatie vind je bij de verkoop van huizen.

(0)