Wat is consumentenbescherming?

Consumentenbescherming is de bescherming van een consument die een overeenkomst sluit met een bedrijf. Het wordt dan ook vaak consumentenbescherming genoemd. De consument in deze context vinden we in artikel 7:5 van het Burgerlijk Wetboek. Van belang is dat het moet gaan om een natuurlijk persoon. Een natuurlijk persoon is een mens die niet handelt als een bedrijf of voor zijn beroep. Een timmerman die voor zijn timmerbedrijf een hamer koopt valt dus niet onder deze bescherming. De meeste regels omtrent de bescherming van een consument zijn van Europees Recht en gelden dus in de hele Europese Unie. Zo kan je in de hele Unie min of meer hetzelfde verwachten als je als consument met een bedrijf te maken hebt. De bekendste regels van consumentenbescherming zijn de regels die gelden bij een overeenkomst op afstand, non-conformiteit en bij algemene voorwaarden.

Overeenkomst op afstand

Koop op afstand is een koop die je doet buiten de winkelruimte. Dit geldt dus bijvoorbeeld voor aankopen die je doet bij webshops of via de telefoon. Hierbij gelden regels die er voor zorgen dat je als consument bepaalde bescherming hebt. Het belangrijkste recht bij koop op afstand is het herroepingsrecht, waarbij je zonder opgaaf van reden binnen 14 dagen je koop of overeenkomst kosteloos kunt annuleren. Wel kan een bedrijf vragen dat je de verzendkosten moet betalen wanneer je een product terug wil sturen.

Non-conformiteit

Er is sprake van non-conformiteit als een product niet voldoet aan de verwachtingen die je van dit product had mogen hebben. Dit houdt in dat je ook buiten je garantie een beroep kan doen op non-conformiteit. Bijvoorbeeld als je met je nieuwe smartphone niet kunt bellen. Speciaal bij consumenten geldt er een bepaalde bewijsomkering als dit gebrek binnen zes maanden na aankoop duidelijk wordt. De verkoper zal dan moeten bewijzen dat dit niet komt door het product, maar door iets wat de koper zelf gedaan heeft. De telefoon die je hebt laten vallen en daardoor niet meer werkt zal dus geen non-conformiteit opleveren.

Bescherming bij algemene voorwaarden

Veel bedrijven werken tegenwoordig met algemene voorwaarden. Meestal gaat vrijwel iedereen blind akkoord met deze algemene voorwaarden. Niemand heeft zin om zo’n heel pakket te lezen voor elke overeenkomst. Gelukkig is er nog wel een bepaalde bescherming dat voorkomt dat bedrijven té vergaande voorwaarden in de algemene voorwaarden kunnen opnemen. Er zijn daarvoor twee lijsten: de zwarte en de grijze lijst. Op de zwarte lijst staan de voorwaarden die onredelijk bezwarend zijn. Onredelijk bezwarend houdt in dat de voorwaarden zo zwaar zijn, dat het niet eerlijk is om deze voorwaarden aan een consument op te leggen. Deze voorwaarden mogen daardoor nooit worden gebruikt. De grijze lijst bestaat uit voorwaarden die worden vermoed onredelijk bezwarend te zijn. Een voorbeeld van zo’n voorwaarde op de zwarte lijst is een voorwaarde waarin het bedrijf je het recht ontneemt iets te eisen als het bedrijf niet doet waar jij voor betaalt.

Het is goed om te onthouden dat je als consument een uitgebreide bescherming hebt. Hierdoor kom je niet zomaar met lege handen te staan.

 

(0)