Octrooirecht

Het octrooirecht maakt deel uit van de intellectuele eigendomsrechten en wordt ook wel ‘patent’ genoemd. Het octrooirecht ziet op de bescherming van uitvindingen en geeft de uitvinder de mogelijkheid om 20 jaar lang (als enige) zijn uitvinding te exploiteren en beschermen.

Hoe verkrijg je een octrooi?

Een octrooi kun je verkrijgen door een octrooi aan te vragen. Dit kan bij verschillende instanties waarbij je verschillende soorten octrooien kunt verkrijgen. De uitvinding is beschermd vanaf het moment dat je de aanvraag hebt ingediend.

Een nationaal octrooi kun je op grond van de Nederlandse Rijksoctrooiwet aanvragen bij het Octrooicentrum Nederland in Den Haag. Een Nederlands octrooi beschermt jouw uitvinding alleen binnen Nederland.

Op basis van het Europees Octrooiverdrag kun je bij het Europees Octrooibureau een aanvraag indienen. Deze aanvraag leidt tot nationale octrooien in landen die partij zijn bij het Europees Octrooi Verdrag. Je kunt hierbij zelf de keuze maken voor welke landen je de bescherming wilt.

Tot slot wordt het binnenkort wellicht mogelijk om een Europees octrooi met eenheidseffect aan te vragen bij het Europees Octrooibureau: het ‘Gemeenschapsoctrooi’. Op deze manier is het mogelijk om voor alle landen die lid zijn van het Verdrag één octrooi aan te vragen. Het voordeel hiervan is dat het niet meer nodig is om voor elk land een aparte vertaling in te dienen en voor elk land apart de kosten te betalen. Ook is het met een Gemeenschapsoctrooi niet meer nodig om in elk land afzonderlijk inbreuk- en nietigheidsrechtszaken te voeren.

Wat komt in aanmerking voor bescherming?

Een octrooi kan worden verkregen voor technische uitvindingen die aan een aantal eisen voldoen. Allereerst geldt de eis van nieuwheid, wat inhoudt dat de uitvinding voor de datum van het indienen van de octrooiaanvraag niet openbaar bekend mag zijn. Het is dus belangrijk om een uitvinding voor jezelf te houden totdat de octrooiaanvraag is ingediend.

De tweede eis betreft de eis van inventiviteit. Dit houdt in dat de uitvinding niet voor de hand mag liggen voor een gemiddelde vakman.

De derde eis is de eis van nawerkbaarheid. De uitvinding moet in de octrooiaanvraag zo duidelijk en volledig zijn beschreven, dat het voor een vakman mogelijk is om de uitvinding toe te passen en na te kunnen maken.

Welke bescherming biedt een octrooi?

Als octrooirechthouder kun je anderen verbieden om jouw uitvinding na te maken, te verkopen of in te voeren. Je kunt natuurlijk wel toestemming verlenen aan iemand om jouw uitvinding bijvoorbeeld in een ander land in te voeren en daar te verkopen.

Bronnen:
http://www.rvo.nl/onderwerpen/innovatief-ondernemen/octrooien-ofwel-patenten/octrooi-merk-model/octrooirecht
http://www.rvo.nl/onderwerpen/innovatief-ondernemen/octrooien-ofwel-patenten/octrooien-aanvragen/europa
Geerts, Bescherming van de Intellectuele eigendom, Kluwer: 2011.

(0)