Wat is portretrecht?

Het portretrecht is een onderdeel van de Auteurswet. Het is het recht van de persoon van wie het portret is gemaakt om zich te verzetten tegen de openbaarmaking van zijn portret. Als iemand een foto maakt van een persoon dan mag hij dit dus niet zomaar publiceren. Hij moet hiervoor toestemming hebben van de geportretteerde.

Er is sprake van een portret als iemand herkenbaar is afgebeeld. Het gaat er dus om of de identiteit van een persoon is af te leiden uit het portret. Het woord portret wordt ruim opgevat. Zelfs als iemands gezicht niet zichtbaar is kan er sprake zijn van een portret. Als iemand te herkennen is aan zijn karakteristieke lichaamshouding of aan de omgeving dan is er ook sprake van een portret.

Het portretrecht is van toepassing op allerlei soorten portretten. Het maakt niet uit hoe een portret gemaakt is. Het kan gaan om fotografie, schilderingen, tekeningen, karikaturen. Dit valt allemaal onder het portretrecht, als iemand herkenbaar is afgebeeld.

Wel of niet in opdracht gemaakt

Er gelden andere regels voor portretten die zijn gemaakt in opdracht, dan voor portretten die niet in opdracht zijn gemaakt.
Bij portretten die niet in opdracht zijn gemaakt, kan de geportretteerde zich verzetten tegen de openbaarmaking als hij een redelijk belang tegen heeft. De belangrijkste belangen zijn het privacybelang en het financieel belang. Bij het privacybelang gaat het om het eerbiedigen van de persoonlijke levenssfeer. Het privacybelang moet worden afgewogen tegen het belang van vrijheid van meningsuiting. Bij het financieel belang gaat het vaak om bekende mensen die zelf geld willen verdienen aan hun foto.

Voor portretten gemaakt in opdracht is er toestemming vereist van de geportretteerde, net als bij portretten die niet zijn gemaakt in opdracht. Bij deze portretten heeft de maker het auteursrecht en de geportretteerde het portretrecht. De maker mag de foto dus niet zomaar publiceren. De persoon op het portret mag kopie├źn maken van het portret, dit vormt geen inbreuk op het auteursrecht van de maker. De maker hoeft hier niet aan mee te werken, maar hij kan het ook niet tegen gaan.

 

(0)