Wat zijn algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden vormen een onderdeel van een overeenkomst. Algemene voorwaarden worden ook wel ‘de kleine lettertjes’ genoemd. Ondernemers gebruiken algemene voorwaarden bij het leveren van een product of dienst. In de algemene voorwaarden wordt duidelijkheid gegeven over zaken betreffende het geleverde product of dienst. Hierbij valt te denken aan garantie, aansprakelijkheid of de optie om het gekochte product te ruilen. De algemene voorwaarden elden als ze toepasselijk worden verklaard en als dat is aanvaard door de afnemer van een product of dienst. De algemene voorwaarden moeten vooraf overlegd worden. Ze gelden ook als ze niet gelezen worden. Heeft de verkoper echter geen kans gegeven tot kennisneming van de algemene voorwaarden? Dan kunnen ze worden vernietigd door de rechter en gelden ze niet meer.

Soms heb je algemene voorwaarden gelezen en aanvaard, betekent dit dat deze algemene voorwaarden altijd gelden? Het antwoord hierop is nee. Algemene voorwaarden die zijn aanvaard, kunnen achteraf alsnog ongeldig worden verklaard. Als er onredelijke bepalingen in zijn opgenomen dan kan de rechter ze vernietigen.

Dus algemene voorwaarden zijn geldig als ze toepasselijk zijn verklaard en ze zijn aanvaard, maar ze kunnen alsnog achteraf vernietigd worden door een rechter als ze niet (tijdig) zijn aangeboden door de leverancier of als ze onredelijk bezwarend zijn.

Consumenten worden extra door de wetgever beschermd. Sommige bepalingen mogen niet in de algemene voorwaarden staan. Dit is van dwingend recht en geldt dus altijd, producenten kunnen hier niet van afwijken. Algemene voorwaarden moeten redelijk zijn. Daarom hebben we een zwarte en grijze lijst. Bepalingen uit de zwarte lijst zijn per definitie altijd onredelijk bezwarend en dus niet toegestaan. Bij bepalingen uit de grijze lijst ligt het wat ingewikkelder. Daar moet per geval concreet worden bekeken of er sprake is van een onredelijk bezwarende bepaling of niet.

 

(0)