Maandag 5 september 2016

Een wearable van de baas: Nee dank je!

De baas komt aan het eind van het jaar binnen. Het was een topjaar en hij wil jullie bedanken. Iedereen krijgt een wearable. Zo’n leuke gadget waarmee tijdens en na het sporten wat basisgegevens kunnen worden bekeken. Helemaal top! Oh, maar je baas kan ook deze gegevens bekijken. Hij ziet het dus ook als jij vannacht tot vijf uur wakker bent geweest. Ziek melden om acht uur met een norme kater is er dus niet meer bij. Dat cadeautje is dan toch opeens een stuk minder aantrekkelijk. Maar mag dit eigenlijk wel?

De praktijk

Collier is een bedrijf dat een jaar geleden aan haar werknemers vroeg om een jaar lang een wearable te dragen, zodat het bedrijf hun levensritme, gezondheid en productiviteit in kaart kon brengen. Werknemers hoefden niet mee te doen en ze konden stoppen wanneer ze dat wilden. De werknemers mochten ook kiezen welke informatie hun baas precies verzamelde. De gegevens werden niet gebruikt voor individuele functioneringsgesprekken, maar alleen voor een totaaloverzicht.

Persoonsgegevens

Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zijn persoonsgegevens alle informatie over een persoon. Dit betekent dus alle informatie die direct over iemand gaat of op een bepaalde manier terug te voeren is naar hem of haar. Gegevens over de hoeveelheid beweging en gegevens over slaappatronen zijn gevoelige persoonsgegevens die iets zeggen over de gezondheid. Voor de verwerking van deze bijzondere persoonsgegevens gelden strenge wettelijke eisen.

Verwerking

Als je persoonsgegevens wilt verwerken, dat wil zeggen iedere handeling van het verzamelen tot en met het vernietigen van de gegevens, moet je voldoen aan de wettelijke vereisten. De verwerking van persoonsgegevens is, in dit geval, gebaseerd op artikel 8 sub a Wbp. Er moet dan sprake zijn van ondubbelzinnige toestemming van de werknemer. Er is pas sprake van deze toestemming als deze vrij is gegeven door de werknemer. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is echter van mening dat er nooit sprake kan zijn van vrije toestemming door de werknemer, omdat een werkgever nou eenmaal een bepaalde macht over zijn werknemers kan uitoefenen. Dit betekent dat een werknemer nooit de ondubbelzinnige toestemming kan verlenen voor de verwerking van zijn persoonsgegevens die nodig is volgens de wet.

Voorwaarden

De AP maakt echter een uitzondering. Als niemand de gegevens kan inzien die verzameld worden, dus de werkgever, maar ook de collega’s en de leverancier van de wearable niet, is het toegestaan. Een baas mag de wearable dus wel cadeau doen aan zijn medewerkers, maar hij mag geen voorwaarden stellen aan het gebruik. De medewerker mag zelf kiezen wat hij met de armband doet en welke gegevens hij wel of niet deelt met collega’s, vrienden of familie.

Conclusie

Je kan dus zonder problemen het cadeautje van je baas accepteren. Een werkgever mag de gegevens die verzameld worden door jouw wearable niet gebruiken. Je kan dus met een gerust hart tot vijf uur de stad in gaan!

Bronnen:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-verwerking-gezondheidsgegevens-wearables-door-werkgevers-mag-niet

http://www.solv.nl/weblog/wearables-van-de-baas-dat-bepaal-ik-zelf-wel/20781

http://www.nu.nl/gadgets/4226833/bedrijven-mogen-gezondheid-medewerkers-niet-volgen-via-wearables.html

kvdl.nl/nieuws/wearables-en-health-apps-kansen-met-een-juridisch-randje/

(77)