Woensdag 6 september 2017

Whatsapp en Privacy

Whatsapp en privacy

Smartphones, en daarmee de apps (applicaties), die we dagelijks gebruiken zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. We gebruiken apps om bankzaken te doen, online te shoppen, berichten te sturen en nog veel meer. De meeste apps zijn zogenaamd gratis. Zogenaamd gratis, omdat het beschikbaar stellen van allerlei persoonsgegevens hiertegenover staat. Een populaire app waar mensen dagelijks wereldwijd mee bellen maar vooral ook berichten sturen is WhatsApp. In 2014 nam Facebook WhatsApp over. Voorafgaand aan de overname benadrukte WhatsApp meerdere malen dat er geen gegevens zouden worden verzameld en gedeeld met Facebook. Maar mag WhatsApp eigenlijk zomaar allerlei gegevens verzamelen en delen met Facebook?

Bescherming van persoonsgegevens

Burgers hebben het recht om te weten met wat voor reden en hoe een bedrijf de persoonsgegevens gebruikt. Privacy heeft betrekking op bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De persoonlijke levenssfeer omvat onder andere het lichaam, de woning de communicatie en de gegevens van personen. Privacy is en wordt steeds belangrijker. Het is niet voor niets opgenomen in de grondwet. Privacy geeft ons de mogelijkheid om na te gaan wie over welke informatie van ons kan beschikken. De bescherming van persoonsgegevens in Nederland is momenteel geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: Wbp). De Wbp is gebaseerd op bepalingen uit de Grondwet en op Europees recht. Volgens artikel 8 Wbp mogen persoonsgegevens in beginsel slechts worden verwerkt als voor de verwerking ondubbelzinnig toestemming is gegeven. Ondubbelzinnig betekent dat er geen twijfel bestaat over de vraag of de betrokkene zijn goedkeuring heeft gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens én voor welke verwerkingen allemaal.

Nieuwe WhatsApp voorwaarden

Per 25 september 2016 zijn de nieuwe WhatsApp voorwaarden in werking getreden. Na invoering van deze nieuwe privacyvoorwaarden blijkt dat WhatsApp wel degelijk gegevens van haar klanten verzamelt en deelt. De vraag rijst of de WhatsApp-gebruiker de optie heeft om ervoor te kiezen dat WhatsApp geen data doorstuurt aan moederbedrijf Facebook. De optie om ervoor te kiezen dat er geen data wordt doorgestuurd lijkt met de nieuwe voorwaarden tijdelijk van aard te zijn. De gebruiker heeft namelijk uiterlijk ongeveer een maand om te beslissen of WhatsApp data mag doorsturen naar Facebook. Om een wijziging aan te brengen in de gegeven toestemming is daarna niet meer mogelijk.

Voor het verwerken van gegevens is er volgens de privacywetgeving een grondslag in de wet vereist. De toestemming door de WhatsApp-gebruiker dient ondubbelzinnig en expliciet te zijn. Hieruit blijkt dat de betrokkene daadwerkelijk toestemming heeft verleend. Duidelijkheid bestaat dan omtrent welke verwerking, van welke gegevens en voor welk doel gegevensverwerking plaats heeft gevonden. WhatsApp vraagt via de instellingen van de app toestemming aan haar gebruikers. Indien de gebruiker akkoord is gegaan dan kan er binnen 30 dagen een wijziging van de toestemming geschieden. Na 30 dagen vervalt de optie om de toestemming in te trekken. Het ziet ernaar uit dat de wijze waarop WhatsApp toestemming verlangt van haar gebruikers niet ondubbelzinnig of voldoende expliciet is. Kortom, WhatsApp mag niet zomaar gegevens met Facebook delen. Het is belangrijk dat WhatsApp toestemming heeft van haar gebruikers. Bovendien moet men de toestemming te allen tijde weer kunnen intrekken.

 

Bronnen:

De Vey Mestdagh, e.a. (red), Inleiding IT-recht, 2016, hoofdstuk 2.

Y.J.G.H.L. Straus, Hacken als opsporingsbevoegdheid in het licht van artikel 8 lid 2 EVRM: de zoektocht naar een ‘fair balance’ tussen opsporing en privacy, Nijmegen: Radbound Universiteit Nijmegen 2013.

Marketingfacts, ‘Sociale media in Nederland WhatsApp overstijgt Facebook’, geraadpleegd op 26 oktober 2016, via www.marketingfacts.nl 2016.

Juridische informatie over Whatsapp, via www.whatsapp.com/legal#terms-of-service.

Tekst & Commentaar Telecommunicatie- en privacyrecht, commentaar op art. 8 Wbp.

Kamerstukken II 1997/98, 25 892, nr. 3, p.45-46.

Artikel 29 Werkgroep, Advies 15/2011, definitie toestemming, p. 24.

http://wetten.overheid.nl/BWBR0011468/2017-03-10

(320)