Woensdag 8 maart 2017

Wraakporno op facebook via een school?

Kennen we Chantal nog? In januari 2015 had iemand een filmpje op Facebook gezet waarin Chantal seksuele handelingen met haar ex verrichte. Zij moest uiteindelijk naar de rechter om Facebook mee te laten werken aan een onderzoek naar de gegevens van de uploader. In mei vorig jaar kwam uit dat onderzoek het IP-adres naar voren waarop het filmpje online was gezet. Dat adres was in gebruik bij het ROC uit Brabant. Chantal vroeg aan de school of zij mee wilden werken aan het onderzoek. De school weigerde omdat zij volgens de Wet bescherming persoonsgegevens niet zomaar gegevens van haar leerlingen mag overdragen.

Wet bescherming persoonsgegevens

Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens moet er zorgvuldig worden omgegaan met onze gegevens. Daarom mag een school bijvoorbeeld alleen die gegevens verzamelen die zij nodig hebben voor schoolgerelateerde zaken. Dit moeten zij bovendien van tevoren aangeven. Zo mag een school jouw e-mailadres vragen om je op de hoogte te houden van roosterwijzigingen, maar niet om jou grappige hondenfilmpjes te sturen. Ook mag ze jouw gegevens niet zomaar aan andere bekend maken. Doet de school dat wel, dan riskeert ze een boete. Dat is zo in de wet geregeld om onze privacy te beschermen. Er zijn echter uitzonderingen wanneer de school wel gegevens mag overdragen. Dat mag als een ander belang speelt dat zwaarder weegt dan jouw privacy.

Proportionaliteit en subsidiariteit

Wat is in dit geval belangrijker? De privacy van de leerlingen op het ROC of het belang van Chantal om erachter te komen wie de uploader van het filmpje is? Daar keek de rechter naar. Daarvoor gebruikte hij de zogenaamde toets van proportionaliteit en subsidiariteit. Welk belang weegt zwaarder? En zijn er ook ander minder ingrijpende middelen waarmee Chantal haar doel kan bereiken? Volgens de rechter waren er in de zaak van Chantal inderdaad minder ingrijpende middelen mogelijk. Als de school mee zou werken aan het onderzoek, dan zou de privacy van alle leerlingen worden geschonden. Chantal had echter al een lijstje van verdachte. Volgens de rechter had ze beter die personen kunnen vragen om mee te werken. Zo had niet de privacy van iedereen op de school geschonden hoeven worden. Ook loopt er nog een strafrechtelijk onderzoek wat misschien nog uitkomst kan bieden voor Chantal.

Zelf een seksfilmpje maken?

Misschien had je van tevoren gedacht dat de rechter zoiets verwerpelijks als het uploaden van andermans seksfilmpje wel aan zou pakken, en toch gebeurde dat niet. De dader, en de school, worden beschermd door de Wet bescherming persoonsgegevens. Het algemene privacybelang van de leerlingen op het ROC, en daarmee ook het individuele belang op bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de mogelijke dader, wogen in dit geval dus zwaarder dan het belang van Chantal. Zij is dus al anderhalf jaar lang in het nieuws geweest en nog steeds weet ze niet wie de uploader is… Als je zelf nog van plan was een seksfilmpje te maken, denk er dan nog eens goed over na!

 

Bronnen:

Chantal vs Facebook

Chantal vs ROC West-Brabant

Samenvatting uitspraak Chantal vs ROC West-Brabant

 

(76)